29.10.2011

...tym co odeszli.....

SKO013.jpg

 

Nauka oparta na przeżyciach jest pełniejsza od tej wielokrotnie powtarzanej w klasie szkolnej.

Od kilku lat biorę udział w pracach zespołu zadaniowego  mającego na celu pogłębienie ,poszerzenie wiedzy historycznej ze szczególnym uwzględnieniem troski o miejscach Pamięci Narodowej .Corocznie w przededniu uroczystości Wszystkich Świętych wspólnie z wychowankami, obecnie uczniami kl.2b SP5 udaliśmy się pod pomniki poległych za Ojczyznę . Tam minutą ciszy i zadumy uczciliśmy ich pamięć . Złożyliśmy również przyniesione przez dzieci wiązanki i zapaliliśmy znicze.

Podczas wycieczki uczniowie nabyli nowych wiadomości na temat  historii naszego miasta Gniezna, a przez swoje zaangażowanie i uczestnictwo w tego typu zajęciu  wyrobili w sobie  poczucie godności , przynależności do ojczyzny oraz dumy z narodowych wartości. My najlepiej  SP5 staramy się ,by w nich ją pielęgnować już od najmłodszych lat . Znajomość historii to nie tylko książkowa wiedza o tych co odeszli, ale przede wszystkim znajomość miejsc , które stanowią polskie sacrum.

 

                                                                       Wychowawczyni . kl.2b  SP5 - członkowie SKO

                                                                                   Grażyna Kędzierska

 

 

SKO015.jpg  SKO017.jpg

 

CZEŚĆ PAMIĘCI!!!!

 

 

0
Dodaj Komentarz
  • 24
  • 22
  • 16