31.01.2023

Trochę historii SKO na ferie

Historia SKO do1939r. 

img

HISTORIA SKO DO 1939 ROKU

Tematyka SKO była sygnalizowana w Polsce już w XVIII wieku. Taka wzmianka znajduje się w materiałach KEN utworzonej w 1773 roku pierwszego nowożytnego Ministerstwa Oświatyw Europie. Do zagadnienia oszczędzania powrócono kilka lat po odzyskaniu niepodległości przez Polskę. W 1925 roku Minister Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego St. Grabski wydał okólnik głoszący , że dzieci i młodzież należy uczyć umiejętności i zasad oszczędzania pieniędzy. Nauka miała być realizowana poprzez system Szkolnych Kas Oszczędności. Zasada ta została uregulowana prawnie. W styczniu 1935 roku Szkolne Kasy Oszczędności zostały oddane pod kuratelę Pocztowej Kasy Oszczędności - dzisiejsze PKO Banku Polskiego - największej instytucji oszczędnościowej II RP. W roku szkolnym 1934/1935 do SKO przystąpiło ponad 5,5 tysiąca szkół. Do wybuchu II wojny światowej SKO działało w blisko 14 tys. szkół i skupiało ponad 1 mln. uczniów. PKO wspierało działalność szkół. Przekazywane były materiały dla nauczycieli, poradniki, organizowano konkursy z nagrodami rzeczowymi dla uczniów. Ukazywało się także czasopismo "Młody Obywatel".

 

Historia SKO - 1945-1989

1945 rok - wznowienie działalności po wojnie - PKO inicjuje akcje propagujące oszczędzanie.

1947 rok - organizowanie przez PKO działalności na dużą skalę. Wznowiono wydawanie "Młodego         

              Obywatela" oraz zaczęto wydawać czasopismo "Jesteśmy na dorobku".

1950 rok - powstanie Powszechnej Kasy Oszczędności. 

Rok szkolny 1957/1956 - zorganizowanie przez bank PKO międzyszkolnego konkursu

"Sztafeta Oszczędnych". Do wygrania były rowery, radioodbiorniki, zegarki, sprzęt sportowy i fotograficzny.

1958 rok - wprowadzenie honorowych srebrnych i złotych odznak dla nauczycieli.

Rok szkolny 1959/1960 - Ogólnopolska Olimpiada Oszczędnych. Wzięło w niej udział ponad 1 mln. dzieci.

1958 rok - zaczęto wydawać gazetkę ścienną propagującą oszczędzanie "Wiadomości SKO", a polskie  radio nadawało audycję "Błękitna Sztafeta".

1974 rok - kilka milionów najmłodszych Polaków lokowało swoje oszczędności w SKO.

1987 rok - wpisanie do Statutu PKO Banku Polskiego punktu: "Organizowanie SKO".

 

HISTORIA SKO 1990 - 2010

W latach 80 -tych liczba szkół oszczędzających w SKO spadła do ko. 7 tys.. W okresie transformacji ustrojowej edukacja ekonomiczna najmłodszych zeszła na dalszy plan. PKO BP nie zapomniał jednak o szkołach i uczniach oszczędzających w SKO. Organizował sztandarowy konkurs p. h. "Dziś oszczędzamy w SKO - jutro w PKO".Wartość nagród w tym konkursie wynosiła co roku ok. 7 mld złotych, a po denominacji złotówki w 1995 roku - 700 000 zł.  W 1999 roku w nowym statucie Banku wymieniono: "Prowadzenie szkolnych kas oszczędności". Niestety liczba szkół oszczędzających w SKO nadal spadała. W 2003 roku było ich zaledwie 3,5 tysiąca. Siedem lat później - 1,8 tysiąca. W 2010 roku Bank podjął decyzję o rewitalizacji SKO.

 

HISTORIA SKO PO 2010 ROKU

Po rewitalizacji oprocentowanie na książeczkach SKO zostało podwyższone z 0,01% do 5%. W roku szkolnym 2010/2011 wprowadzono SKO do Internetu. Bank udostępnił szkołom, cieszącą się ogromną popularnością, platformę "Szkole blogi". Rok 2012 przyniósł kolejne duże zmiany. Wprowadzono trzy rodzaje kont: SKO konto dla ucznia, SKO konto dla Rady Rodziców, SKO konto dla szkoły". W październiku 2013 roku PKO BP został uznany za najbardziej innowacyjną firmę sektora bankowego.

 

HISTORIA SZKOLNYCH BLOGÓW 

W roku szkolnym 2010/2011 SKO zostało wprowadzone do Internetu. Bank PKO BP

udostępnił szkołom platformę "Szkolne blogi".

20 stycznia obchodziliśmy 12 rocznicę powstania szkolnych blogów.

3
Dodaj Komentarz
  • 8
  • 10
  • 4
Komentarze