27.06.2020

Szpital dziękuje...

czerwiec 2020

W imieniu Ostrowskiego szpitala

Składamy gorące podziękowanie

nauczycielom, uczniom oraz rodzicom

Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Ociążu

za otwartość serca, ofiarność i hojność 

okazane podczas zbiórki odzieży

dla Oddziału Noworodkowego oraz Dziecięcego.

  Opiekunowie szkolnego wolontariatu

img

1
Dodaj Komentarz
  • 1
  • 32
  • 25
Komentarze