03.02.2011

Grosze zostały policzone :-)

W grudniu zakończyła się akcja "Góra Grosza 2010". W tym roku szkolnym uczniowie SP 6 w Głogowie zebrali trzykrotnie więcej pieniędzy niż w roku ubiegłym.

Akcja "Góra Grosza" to zbiórka pieniędzy pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej i Towarzystwa "Nasz Dom", mająca na celu pomoc dzieciom z domów dziecka. Akcja ta trwała 2 tygodnie na przełomie listopada i grudnia 2010 roku i polegała na zbieraniu symbolicznych grosików.

Każdy uczeń mógł w tym czasie przynosić skarbnikowi klasy lub wychowawcy monety: od jedno- do maksymalnie pięćdziesięciogroszowych.

 

W związku z tą zbiórką Samorząd Uczniowski oraz Szkolne koło SKO przeprowadziło konkurs szkolny (osobno w klasach I-III i w klasach IV-VI) polegający na ustaleniu, która klasa uzbierała największą sumę pieniędzy i największą liczbę monet.

 

W klasach I-III

zwyciężyła klasa I a, która zebrała 48 złotych 36 groszy, co dało 1399 monet,

drugie miejsce zaś zajęła klasa I b - zebrała 17 złotych 20 groszy w 646 monetach.

 

W klasach IV-VI

najlepszą klasą okazała się V b, która zebrała 27 złotych 10 groszy w 1276 monetach,

drugie miejsce natomiast zajęła klasa IV c - uzbierała 25 złotych 60 groszy w 606 monetach.

 

Świetlica szkolna zebrała 36 złotych 82 grosze (1064 monety).

 

Łącznie cała szkoła uzbierała 246 złotych 95 groszy, co dało 7157 monet!

 

Szczególną pracowitością w tej akcji wykazały się dwie uczennice klasy szóstej: Ala Wolińska i Ania Szala, które mobilizowały uczniów do udziału w akcji oraz zliczały uzbierane monety. Jak mówią same wyniki, akcja okazała się udana, a uczniowie SP 6 wykazali się hojnością i dobrym sercem. Czekamy zatem na "Górę Grosza" w przyszłym roku, może następnym razem uzbieramy jeszcze więcej.

5
Dodaj Komentarz
  • 4
  • 9
  • 6
Komentarze