09.12.2015

Bezpieczna droga do szkoły

Przypominamy o zasadach bezpieczeństwa na drodze

10 września  zaprosiliśmy do szkoły przedstawicieli Powiatowej Komendy Policji w Kartuzach. Celem było spotkanie z uczniami i nauczycielami i przeprowadzenie pogadanki. Spotkanie odbyło się w 2 grupach wiekowych.  Tematem spotkania z dziećmi z oddziału przedszkolnego i uczniami klas 1 - 3 było bezpieczeństwo w ruchu drogowym w ramach akcji „Bezpieczna droga do szkoły”. Spotkania w szkołach to jeden z elementów działań profilaktycznych prowadzonych przez policjantów z Kartuz i naszą szkołę.
Dzieci przypomniały sobie główne zasady poruszania sie po drodze i zachowania bezpieczeństwa oraz dowiedziały się o konieczności noszenia elementów odblaskowych.

Natomiast starsi uczniowie oprócz tematyki bezpieczeństwa na drodze rozmawiali o używkach i ich wpływie na zdrowie człowieka.

test

26
Dodaj Komentarz
  • 0
  • 4
  • 6
Komentarze