30.09.2020

Zajęcia EKO:)

 

Wczoraj uczniowie klasy 0, I, II, III i IV

uczestniczyli w wodnych warsztatach terenowych

pt.: „Kto oddycha w wodzie”

prowadzonych przez pracowników

Ośrodka Działań Ekologicznych ŹRÓDŁA w Łodzi🍀🍀🍀

Podczas zajęć dzieci poznały

zwierzęta żyjące w  wodzie

oraz sposoby ich przystosowania do życia w wodzie. 

Poznały także zwierzęta związane z ekosystemami wodnymi.

Poprzez różnorodne zabawy dzieci dowiedziały się,

jakie zwierzęta można spotkać w jeziorze czy rzece,

jakie nad brzegiem zbiornika,

a które w oceanie czy morzu.

🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸

Zajęcia realizowane były w okolicy

rzeki Jasienicy przepływającej przez naszą miejscowość.

🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀