03.01.2019

Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!

  „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!”,

to ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna

na temat zagrożeń związanych z możliwością powstania pożarów

w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych oraz zatruciem tlenkiem węgla.

W ramach kampanii odwiedził naszą szkołę

mł. bryg. Krzysztof Antos z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej

w Skierniewicach i spotkał się z uczniami.

Dziękujemy ogromnie p. brygadierowi

za pouczającą lekcję:)

Główne przekazy tegorocznej kampanii:

  • Każdego roku w naszych mieszkaniach

i domach powstaje kilkadziesiąt tysięcy pożarów i kilka tysięcy zdarzeń,

gdzie dochodzi do emisji tlenku węgla.

Nasz dom jest miejscem, w którym każdy z nas czuje się najbezpieczniej.

Pomimo tego, to właśnie tam ginie największa liczba osób,

a ofiarami pożarów są najczęściej ich sprawcy.

 

  • Tlenek węgla to bardzo trujący gaz.

Nie jest on wyczuwalny przez ludzkie zmysły.

Tlenku węgla NIE usłyszysz! NIE zobaczysz! NIE poczujesz!

 

  • W okresie grzewczym wzrasta ryzyko powstania pożarów

i zatruć tlenkiem węgla w budynkach mieszkalnych.

Źródłem emisji tlenku węgla są urządzenia grzewcze opalane drewnem,

węglem, gazem, olejem opałowym.

 

  • Co roku, a tym bardziej przed rozpoczęciem sezonu grzewczego

należy wykonać obowiązkowe okresowe przeglądy

i czyszczenie przewodów kominowych oraz sprawdzenie instalacji wentylacyjnej.

 

  • Państwowa Straż Pożarna rekomenduje

instalowanie w domach i mieszkaniach czujek dymu i tlenku węgla.

 

  • Państwowa Straż Pożarna przypomina o obowiązku

właściwego utrzymania stanu technicznego czujek dymu i tlenku węgla

(m.in. wymianę baterii). Osobom starszym strażacy gotowi są pomóc

w zamontowaniu danej czujki lub wymianie w nich baterii.

 

  • Państwowa Straż Pożarna zwraca uwagę na fakt,

że czujka tlenku węgla nie zastępuje przeglądu technicznego przewodów

wentylacyjnych i kominowych.

Rys. 1. Czad oszukuje zmysły.

 

Rys. 2. Te objawy mogą świadczyć o obecności tlenku węgla.

Pamiętaj! Czad oszukuje zmysły!

Dbaj o bezpieczeństwo swoje i rodziny!

Pozdrawiamy wszystkich

zaglądających na nasz blog:)

 

 

56
Dodaj Komentarz
  • 13
  • 17
  • 6
Komentarze