23.10.2011

Przyjaźni środowisku

Śmiało możemy powiedzieć, że jesteśmy szkołą zaprzyjaźnioną ze środowiskiem.

A to dlatego, że bardzo dużo robimy na rzecz przyrody i środowiska naturalnego. Efektywnie kształtujemy u uczniów poczucie współodpowiedzialności za najbliższe środowisko oraz konstruktywnie wyrabiamy przyjazny stosunek do przyrody (konkursy przyrodnicze, przedstawienia, projekty ekologiczne, nasadzenia roślin, współpraca z leśniczym czy WFOŚiGW w Łodzi).  Dzieje się tak również dzięki  działaniom SKO, podczas których kształtujemy u uczniów m.in. nawyk segregacji odpadów, czego przykładem są duże ilości surowców wtórnych zbierane każdego roku. 10 października włączyliśmy się z ochotą w obchody Święta Drzewa.

 

Padziernik2011044.jpg

 

Padziernik2011054.jpg

 

Działaniem towarzyszącym obchodom tego święta  była "powakacyjna zbiórka makulatury", którą jeden z rodziców wywiózł do firmy Ekoplan. Uratowaliśmy dzięki temu kilkanaście drzew, bo waga w punkcie skupu pokazała 1799 kg.

 

 

padziernik2011244.jpg

 

 

padziernik2011245.jpg

 

 

padziernik2011251.jpg


Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w imieniu własnym i przyrody :)

3
Dodaj Komentarz
  • 1
  • 10
  • 6
Komentarze