04.01.2019

Przełomowe wydarzenia w historii SKO

Dzisiaj przypominamy przełomowe wydarzenia

w historii SKO.

Zapraszamy do lektury:)

1. Oficjalny początek (1935 rok)

Za oficjalną datę powstania Szkolnych Kas Oszczędności PKO Banku Polskiego

uznaje się 14 stycznia 1935 roku, kiedy to Wacław Jędrzejewicz,

minister wyznań religijnych i oświecenia publicznego,

wystosował okólnik w sprawie ujednolicenia struktury organizacyjnej SKO

i przekazania pod kuratelę P.K.O. (Pocztowej Kasy Oszczędności).

2. Pół miliona uczniów (1936-1939)

W roku szkolnym 1934/1935, a więc pierwszym z kuratelą PKO,

do SKO przystąpiło ponad 5,5 tys. szkół, a książeczki oszczędnościowe

otworzyło prawie pół miliona uczniów.

Do wybuchu II wojny światowej w SKO uczestniczyło już blisko 14 tys. szkół

i ponad milion uczniów. Jak donoszą kroniki szkolne z tamtego okresu,

dla dyrektorów szkół punktem honoru było stworzenie szkolnej kasy oszczędności.

PKO wspierała działania szkół uczestniczących w SKO,

m.in. przekazywała materiały dydaktyczne, poradniki dla nauczycieli,

czasopisma dla młodzieży ("Młody Obywatel"), a ponadto organizowała konkursy

z atrakcyjnymi nagrodami. Prowadzenie SKO było ważnym elementem edukacji społecznej

w rodzącej się po latach zaborów państwowości polskiej.

Dynamiczny rozwój SKO zahamował wybuch wojny.

3. SKO - reaktywacja (1945-1959)

Po wojnie PKO zaczęła inicjować akcje propagujące oszczędzanie,

a po 1947 roku organizować SK O na dużą skalę, m.in. ogłaszając konkursy

z atrakcyjnymi nagrodami. Wśród nich były np. rowery, zegarki, sprzęt sportowy i fotograficzny,

a później również wycieczki. PKO inicjowała także powstawanie materiałów promujących

oszczędzanie w SKO, np. audycja radiowa "Błękitna Sztafeta"

czy gazetka ścienna "Wiadomości SKO", do której wiersze pisał m.in. Jan Brzechwa.

4. Rekordowe lata 60. (1960-1989)

W latach 60. oszczędzały całe klasy - w 1963 roku program angażował już prawie 24 tys. szkół,

czyli ok. 82 proc. wszystkich placówek. Do oszczędzania w SKO zachęcały olimpiady

i konkursy z nagrodami, np. zapoczątkowany pod koniec lat 60-ych

"Dziś oszczędzam w SKO - jutro w PKO".

W efekcie poprzez SKO swoje oszczędności w PKO

(od 1950 r. Powszechnej Kasie Oszczędności)

lokowało kilka milionów najmłodszych Polaków.

W kolejnych latach zainteresowanie SKO utrzymywało się na zbliżonym poziomie

- aż do końcówki lat 80., kiedy transformacja ustrojowa sprawiła,

że edukacja ekonomiczna najmłodszych zeszła na dalszy plan.

5. Konkursy i plakaty (1990-2010)

W latach 90. wartość nagród w sztandarowym konkursie

"Dziś oszczędzam w SKO - jutro w PKO"

wynosiła co roku ok. 7 mld zł (700 tys. zł - po denominacji w 1995 roku).

Autorami konkursowych plakatów byli najwybitniejsi rysownicy i graficy

- w 2005 roku do tego grona dołączył, np. Tomasz Lew Leśniak,

autor kultowej postaci Jeża Jerzego. Ale SKO organizowało nie tylko konkursy.

Do szkół trafiały także materiały edukacyjno-promocyjne,

np. zeszyty SKO, których okładki zdobiły popularne w tym czasie zdjęcia

amerykańskich wykonawców i zespołów, czy też uwielbiane przez uczniów

wizerunki dinozaurów, będące następstwem popularności filmu

Stevena Spielberga "Park Jurajski".

W 1999 roku prowadzenie SKO zostało zdefiniowane w statucie Banku.

Kilka lat później Bank podjął decyzję o rewitalizacji SKO.

6. Początki rewitalizacji (2010-2012)

Wyznacznikiem procesu kompleksowej rewitalizacji SKO

było założenie wszechstronnej innowacyjności - zarówno technologicznej, jak i produktowej.

Na czym polegały zmiany?

Wzrosło oprocentowanie depozytów na książeczkach SKO:z 0,01 proc. do 5 proc.

W 2011 roku powstała platforma społecznościowa www.szkolneblogi.pl,

a później, w serwisie nk.pl stworzono grupę "Szkoła Oszczędzania".

7. Wirtualne skarbonki - realny sukces (2012-2015)

Rok 2012 przyniósł kolejne zmiany w SKO.

Wprowadzono 3 rodzaje kont

(SKO Konto dla Ucznia, SKO Konto dla Rady Rodziców i SKO Konto dla Szkoły),

a uczniom udostępniono serwis internetowy.

Nowoczesne SKO dziś może się pochwalić

liczbą ok. 4,6 tys. zaangażowanych w program szkół i ponad 157 tys. uczniów

posiadających konta w serwisie internetowym. I ciągle ich przybywa.

 

ŹRÓDŁO: 

https://bankomania.pkobp.pl/dla-najmlodszych/dzieci/historia-fenomenu-sko/

 

14 stycznia 2019 roku Szkolne Kasy Oszczedności 

będą świętować 84 -te urodziny :)

Historia Szkolnej Kasy Oszczędności w naszej szkole

sięga 1962 roku, a jej działalność trwała nieprzerwanie do roku 1990.

Później nastąpiła 16 – letnia przerwa,

a reaktywowanie SKO nastąpiło 31.08.2006 roku.

Od tego czasu prężnie działamy i realizujemy Program SKO:)