29.04.2022

Po raz trzynasty

Konkurs "Zadania z oszczędzania"

   

28 kwietnia 2022r. nasze SKO zorganizowało już po raz trzynasty

Międzyszkolny Konkurs Matematyczny dla klas I - III

pn. ZADANIA Z OSZCZĘDZANIA.

 

Do udziału w naszym konkursie zaprosiliśmy jak zawsze

uczniów ze wszystkich szkół podstawowych z terenu Gminy Głuchów:

SP Białynin, SP Głuchów, PSP Janisławice, SP Wysokienice oraz SP Złota.

Nagrody sponsorowało nasze SKO

oraz Oddział 1 PKO BP w Skierniewicach:)

 

Konkurs miał formę pisemną,

a każdy uczestnik samodzielnie rozwiązywał zestaw zadań

związanych z oszczędzaniem, kupowaniem i wydawaniem pieniędzy.

 

Naszą szkołę godnie reprezentowali:

Pola z klasy I

Basia z klasy II

i Hania z klasy III

WYNIKI KOŃCOWE: