28.01.2019

KONKURSOWA PRZYPOMINAJKA

100 lat banku PKO BP - ogólnopolski konkurs plastyczny - ZAPRASZAMY :)

Dzisiaj przypominamy nasz wpis

z 5 stycznia 2019 roku.

OTO nasze zaproszenie:)

 

7 lutego 2019 roku Bank PKO BP

będzie świętował 100 lat istnienia :)

Z tej okazji zapraszamy SKO-wiczów

z całej Polski do udziału

w ogólnopolskim konkursie plastycznym.

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem konkursu

i wzięcia udziału:)

REGULAMIN

ogólnopolskiego konkursu plastycznego

 pt.: „100 lat Banku PKO BP” emotikony na gg serca

 

ORGANIZATOR:

 • Szkolna Kasa Oszczędności działająca przy Szkole Podstawowej
  im. Janusza Korczaka w Michowicach
 • Bank PKO BP O/ 1 w Skierniewicach

 

CELE KONKURSU:

 • rozwijanie u dzieci aktywności twórczej, wyobraźni i kreatywności
 • umożliwienie dzieciom zaprezentowania swojego talentu oraz osiągnięcia sukcesu
 • pielęgnowanie tradycji – uczczenie setnej rocznicy powstania Banku PKO BP
 • promocja Banku PKO BP

 

UCZESTNICY:

Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkół podstawowych z całej Polski,
w których działa Szkolna Kasa Oszczędności.

Konkurs odbędzie się w dwóch kategoriach wiekowych:

I kategoria – uczniowie klas I – III

II kategoria – uczniowie klas IV – VI

 

ZADANIA:

Dla uczniów klas I – III:

Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie pracy plastycznej na temat:

      „Banknot 100-złotowy z okazji 100-lecia Banku PKO BP”

Praca powinna mieć format A4, kartka z bloku technicznego, wykonana dowolną techniką plastyczną (płaska) i musi zawierać jakikolwiek element SKO lub PKO.

Dla uczniów klas IV – VI

Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie pracy plastycznej na temat:

      „Plakat propagujący 100-lecie powstania Banku PKO BP”

Praca powinna mieć format A3, kartka z bloku technicznego, wykonana dowolną techniką plastyczną (płaska) i musi zawierać jakikolwiek element SKO lub PKO.

 

WARUNKI UCZESTNICTWA:

 • warunkiem uczestnictwa jest samodzielne wykonanie pracy plastycznej na dany temat w wybranej kategorii wiekowej
 • każda praca powinna posiadać na odwrocie metryczkę: imię i nazwisko dziecka, klasę, nazwę i dokładny adres szkoły, telefon kontaktowy, imię i nazwisko nauczyciela – opiekuna SKO
 • każda szkoła może zgłosić dowolną ilość prac
 • każdy uczestnik konkursu wyraża zgodę na publikację imienia i nazwiska oraz nazwy jego szkoły na stronie internetowej i blogu SKO organizatora
 • udział w konkursie oznacza udzielenie organizatorowi prawa do publicznej prezentacji zgłoszonych prac, które przechodzą na jego własność
 • prace należy przesłać  na adres:

 

Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Michowicach

Michowice 51

96-130 Głuchów

woj. łódzkie

z dopiskiem KONKURS PLASTYCZNY SKO

 

TERMIN KONKURSU:

 • prace należy przesłać do organizatora do 1 lutego 2019 roku (decyduje data stempla pocztowego)
 • rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 7 lutego 2019 roku – w dniu setnej rocznicy powstania Banku PKO BP

 

PODSUMOWANIE KONKURSU I NAGRODY:

 • oceny prac oraz wyłonienie laureatów dokona Komisja Konkursowa powołana przez organizatora
 • z rozstrzygnięcia konkursu zostanie sporządzony protokół
 • przyznane zostaną 3 nagrody główne (I, II, II miejsce) oraz po trzy wyróżnienia w każdej kategorii wiekowej
 • autorzy nagrodzonych prac otrzymają dyplomy oraz nagrody rzeczowe (drobny sprzęt elektroniczny, książki, gadżety SKO, artykuły biurowe), które zostaną przesłane pocztą
 • lista nagrodzonych uczestników konkursu oraz ich prace zostaną opublikowane na blogu  SKO-Michowice  www.szkolneblogi.pl/blogi/sko-michowice/ w dniu 7 lutego 2019 roku

 

  Serdecznie zapraszamy

do udziału w naszym konkursie:)

  POZDRAWIAMY:)

29
Dodaj Komentarz
 • 8
 • 2
 • 1
Komentarze