06.02.2020

Kawiarenka

Sztandarowa akcja rodziców

Kawiarenka to już tradycja w naszej szkole.

W tym roku nie mogło być inaczej, więc podczas

zebrania z rodzicami, na którym podsumowana została półroczna praca

dydaktyczno - wychowawcza i opiekuńcza szkoły

rodzice zaserwowali wszystkim zebranym same pyszności.

 

Kwota z datków od rodziców i nauczycieli

znajduje się w widniejącej na powyższym zdjęciu torebce SKO,

która służyła dzisiaj za koszyczek.

Dzięki akcji rodziców powiększy się nasze konkursowe konto "85 lat SKO":)