18.01.2016

Akcja klasy II

 

 

W ubiegłym roku jako uczniowie klasy I,

a teraz już jako drugoklasiści

wspaniale organizują szkolną zimową stołówkę dla ptaków.

Mowa tu oczywiście o SKO-wiczach z klasy II,

którzy pod czujnym okiem swojej wychowawczyni p. Danuty Przybył

dbają o skrzydlatych przyjaciół w czasie zimy.

Na zajęciach koła ekologicznego przygotowali specjalną karmę

i umieścili ją w zawieszkach na drzewkach w przyszkolnej ścieżce przyrodniczej

oraz w karmnikach stojących obok szkoły i na parapetach budynku szkolnego.

Wszyscy są członkami Szkolnej Kasy Oszczędności

- oszczędzają chętnie i systematycznie,

a ich działania wpisane są do programu ekologicznego

"Przygoda w ŚWIECIE PRZYRODY", opartego na wykorzystaniu ekopracowni

utworzonej przy współudziale środków z WFOŚiGW w Łodzi.

ZAPRASZAMY DO FOTOGALERII:)