21.01.2021

W pigułce

historia PKO BP

100 lat PKO – historia reklam marki - NowyMarketing

 

Historia PKO Banku Polskiego sięga 1919 roku. W lutym tamtego roku Naczelnik Józef Piłsudski wydał dekret o ustanowieniu Pocztowej Kasy Oszczędności. Rok później była to już oficjalnie instytucja państwowa. Jednym z podstawowych zadań PKO było zorganizowanie systemu oszczędnościowego.

Działania banku przerwała oczywiście II wojna światowa, ale bank wznowił działalność już w 1945 roku. Rok 1948 przyniósł dekret o zmianie nazwy PKO - Pocztowa Kasa Oszczędności zastąpiona została Powszechną Kasą Oszczędności.

W 1992 roku nastąpiła kolejna zmiana nazwy instytucji – powstało PKO BP, co znaczyło: Powszechna Kasa Oszczędności - Bank Państwowy. Taka nazwa widniała w statucie nadanym bankowi przez Radę Ministrów. Rozwinięcie skrótu „BP” znane do dzisiaj, czyli Bank Polski, jest stosunkowo młode, bo powstało dopiero w 2000 roku. W 2004 roku bank zadebiutował na giełdzie.

W 2010 roku utworzono Fundację PKO Banku Polskiego, która realizuje liczne inicjatywy na rzecz dobra publicznego, m.in. w zakresie oświaty, wychowania, pomocy społecznej, ochrony i promocji zdrowia, kultury i sztuki oraz ochrony środowiska.

Struktura spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej PKO BP jest systematycznie i konsekwentnie rozwijana, dzięki czemu klienci banku mogą korzystać z pełnej gamy nowoczesnych, komplementarnych rozwiązań finansowych: od produktów bankowych i maklerskich, poprzez specjalistyczne usługi finansowe w zakresie leasingu, faktoringu, funduszy inwestycyjnych, funduszy emerytalnych i ubezpieczeń na życie, po wsparcie firm w prowadzeniu ich działalności. Od marca 2015 roku w ramach Grupy działa także Bank Hipoteczny.

Neony PKO | Z banku | Z Banku | Bankomania

9
Dodaj Komentarz
  • 0
  • 1
  • 7
Komentarze