13.01.2022

Historia SKO w pigułce cz.1

 Pierwsze skarbonki i książeczki - Szkolne Blogi

1. Oficjalny początek (1935 rok)

Za oficjalną datę powstania Szkolnych Kas Oszczędności

PKO Banku Polskiego uznaje się 14 stycznia 1935 roku,

kiedy to Wacław Jędrzejewicz, minister wyznań religijnych

i oświecenia publicznego, wystosował okólnik w sprawie

ujednolicenia struktury organizacyjnej SKO i przekazania

pod kuratelę P.K.O. (Pocztowej Kasy Oszczędności).

2. Pół miliona uczniów (1936-1939)

W roku szkolnym 1934/1935, a więc pierwszym z kuratelą

PKO, do SKO przystąpiło ponad 5,5 tys. szkół, a książeczki

oszczędnościowe otworzyło prawie pół miliona uczniów.

Do wybuchu II wojny światowej w SKO uczestniczyło już blisko

14 tys. szkół i ponad milion uczniów. Jak donoszą

kroniki szkolne z tamtego okresu, dla dyrektorów szkół

punktem honoru było stworzenie szkolnej kasy oszczędności.

PKO wspierała działania szkół uczestniczących w SKO, m.in.

przekazywała materiały dydaktyczne, poradniki dla

nauczycieli, czasopisma dla młodzieży ("Młody Obywatel"),

a ponadto organizowała konkursy z atrakcyjnymi nagrodami.

Prowadzenie SKO było ważnym elementem edukacji społecznej

w rodzącej się po latach zaborów państwowości polskiej.

Dynamiczny rozwój SKO zahamował wybuch wojny.

 

MŁODY OBYWATEL CZASOPISMO MŁODZIEŻOWE 1939 - 7857587756 - oficjalne  archiwum Allegro

3. SKO - reaktywacja (1945-1959)

Po wojnie PKO zaczęła inicjować akcje propagujące oszczędzanie,

a po 1947 roku organizować SKO na dużą skalę, m.in.

ogłaszając konkursy z atrakcyjnymi nagrodami. Wśród nich

były np. rowery, zegarki, sprzęt sportowy i fotograficzny,

a później również wycieczki. PKO inicjowała także powstawanie

materiałów promujących oszczędzanie w SKO, np. audycja

radiowa "Błękitna Sztafeta" czy gazetka ścienna

"Wiadomości SKO", do której wiersze pisał m.in. Jan Brzechwa.

Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Łebie | Multimedialna szkoła –  wtorek

 

https://bankomania.pkobp.pl/dla-najmlodszych/dzieci/historia-fenomenu-sko/

20
Dodaj Komentarz
  • 6
  • 27
  • 8
Komentarze