01.04.2019

Ekologia - kwietniowe zadanie

Czym zajmuje się ekologia?

 

Życie na naszej planecie -  Ziemi można porównać do statku kosmicznego unoszącego nas w kosmosie. Mamy odpowiednie zapasy pożywienia, powietrza, wody. Zapewniają nam one bezpieczeństwo i możliwość przeżycia w czasie lotu. Zapasy te jednak są ograniczone. Musimy nimi mądrze gospodarować i dbać o nie. Nie możemy zapomnieć, że jesteśmy częścią przyrody, a nasze życie uzależnione jest od środowiska, w którym żyjemy. Czystej wody, powietrza i gleby, nieskażonej żywności.

img

 Wszystko, z czym możemy spotkać się na Ziemi powiązane jest ze sobą gęstą siecią niekiedy niewidocznych połączeń. Jeśli zmieni się nagle jeden z elementów lub w ogóle zginie – często wszystko się zmienia i z trudem dopasowuje. Wielu ludzi znaczących w świecie wzywa do ratowania Ziemi. Troska o naturalne środowisko przyczyniła się do powstania Ekologii.

Ekologia

to nauka o funkcjonowaniu przyrody, o wzajemnych zależnościach pomiędzy organizmami żywymi oraz pomiędzy nimi a środowiskiem, w którym żyją. Jest to również dbanie o środowisko poprzez np: segregację odpadów, oszczędzanie prądu i wody, zbiórkę surowców wtórnych, oddawanie papieru na makulaturę, chodzenie na nogach czy jazda rowerem zamiast samochodem, itp. 

 Ekologią zajmują się ekolodzy.

Edukacja ekologiczna ma za zadanie zbliżyć dziecko do świata przyrody, nauczyć odpowiedniego podejścia do świata roślin i zwierząt.img

 

11
Dodaj Komentarz
  • 2
  • 8
  • 18
Komentarze