21.09.2016

Konkurs Najlepsza klasa 2017

Ruszyła trzecia edycja konkursu. W konkursie udział biorą wszyscy uczniowie naszej szkoły.

         

 

Regulamin konkursu „Najlepsza klasa”  w roku szkolnym 2016/2017.

 

PRZEPISY OGÓLNE:

1. Organizatorem konkursu jest Szkolna Kasa Oszczędności.

2. Konkurs adresowany jest do uczniów klas I – VI naszej szkoły.

3. Konkurs odbywa się w roku szkolnym 2016/2017.

    Zakończenie konkursu nastąpi  30 kwietnia 2017r., a ogłoszenie wyników na początku maja 2017r.

4. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszej klasy w szkole.

5. Nagrodą w konkursie jest 500 zł.

6. W przypadku, gdy więcej niż jedna klasa zdobędzie taką samą liczbę punktów, nagroda zostanie podzielona między klasy.

7. Zadania konkursu:

a) promowanie działań SKO

b) motywowanie do aktywnego uczestnictwa w życiu szkoły;

c) promowanie zachowań zgodnych z normami określonymi przez przepisy szkolne;

d) motywowanie do nauki;

e) wdrażanie do zdrowych zasad współzawodnictwa.

f) promowanie szeroko rozumianej ekologii.

8. Obszary brane pod uwagę przy punktacji.

a/ SKO (oszczędzanie, konkursy, przedsiębiorczość)

b/zbieractwo (zbiórki organizowane w szkole: makulatury, nakrętek, puszek, kasztanów, baterii, tonerów, ewentualnie inne zorganizowane podczas trwania konkursu).

c/ zachowanie - przyznawane będą punkty ujemne za otrzymane uwagi (system oceniania zachowania; 1 uwaga= 1 punkt ujemny)

d/ udział w życiu szkoły (apele, imprezy klasowe, konkursy, zawody)

e/ akcje (Góra Grosza, WOŚP, itp.)

f/ nauka (liczba wyróżnionych uczniów w klasie na I semestr)

g/  czytelnictwo

9. Wszystkie wątpliwości rozstrzygają opiekunowie SKO.

0
Dodaj Komentarz
  • 17
  • 9
  • 7