16.09.2013

UWAGA! KONKURS FOTOGRAFICZNY!

SKO ogłasza szkolny konkurs fotograficzny pod tytułem "JESIEŃ TO DOBRA PORA NA OSZCZĘDZANIE". Konkurs adresowany jest do uczniów, rodziców i nauczycieli Szkoły Podstawowej w Kośmidrach. Czas trwania konkursu - od 15 września 2013r. do 30 września 2013r. Zapraszam do wzięcia udziału w konkursie. Przewidziano atrakcyjne nagrody rzeczowe.

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO
„Jesień to dobra pora na oszczędzanie”

http://lifemagick.freeforums.org/download/file.php?forumicon=autumntree.gif

I. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu jest Szkolna Kasa Oszczędności przy Szkole Podstawowej w Kośmidrach, zwane dalej organizatorem.

2. Celem konkursu jest:

- popularyzacja fotografii wśród uczniów,

- popularyzacja różnych form oszczędzania

- prezentacja osiągnięć uczestników konkursu.

II. Zasady konkursu

1. Czas trwania konkursu - od 15 września 2013r. do 30 września 2013r.

2. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów, rodziców i nauczycieli Szkoły Podstawowej w Kośmidrach.

3. Przystąpienie do konkursu następuje przez zgłoszenie prac fotograficznych.

4. Przystępując do konkursu uczestnik akceptuje niniejszy regulamin,
a w szczególności punkty 10 i 11 regulaminu, oraz zapewnia, że:

- posiada pełnię praw autorskich do zgłoszonej pracy,

- nie kopiuje fotografii stworzonych przez inne osoby.

5. Jeden uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie 2 zdjęcia pojedyncze lub 1 zestaw zdjęć (seria składająca się z maksimum 3 zdjęć, tworzących zamkniętą całość), które nawiązują do tematyki konkursu.

6. Uczestnik może wykorzystać programy komputerowe do obróbki zdjęć (zmodyfikować, dodać efekty specjalne itp.).

7. Do zdjęcia należy dołączyć imię i nazwisko autora, klasę, a w przypadku osób dorosłych telefon lub adres e-mail do kontaktu.

8. Fotografie należy zapisać na płycie CD w formacie plików JPEG lub przesłać droga elektroniczną na adres ikepa@kosmidry.pl .

9. Prace konkursowe należy dostarczyć do opiekuna SKO – p. Iwony Kępy lub przesłać w terminie do 30 września 2013r.

10. Zgłoszone prace będą eksponowane na wystawie pokonkursowej w szkole oraz na stronie internetowej naszej szkoły i szkolnym blogu.

11. W przypadku prac nagrodzonych i wyróżnionych organizator zastrzega sobie prawo do ich nieodpłatnej publikacji w materiałach związanych
z konkursem oraz promocją szkoły z zaznaczeniem imienia i nazwiska autora.

III. Zasady rozstrzygnięcia konkursu

1. Prace zostaną ocenione przez jury, złożone z przedstawicieli Organizatora oraz zawodowych fotografów i plastyków.

Ocena jury jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

2. Jury wybierze 3 – 6 najlepszych zdjęć. (nagrody za I, II, III miejsce oraz do 3

wyróżnień) w dwóch kategoriach: uczniowie klas I-VI, dorośli.

3. Nagrody będą przyznawane w obu kategoriach niezależnie.

4. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej szkoły oraz szkolnym blogu.

5. Uczestnicy konkursu zostaną powiadomieni o czasie i miejscu rozstrzygnięcia

konkursu oraz wręczenia nagród.

6. Organizator nie zwraca zgłoszonych prac.

7. Przewidziane są atrakcyjne nagrody rzeczowe oraz dyplomy.

IV. Postanowienia końcowe

1. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na wykorzystywanie danych osobowych uczestnika.

http://www.clker.com/cliparts/b/a/3/3/1336306533837547412cartoon-camera-md.png

ZAPRASZAM DO UDZIAŁU W KONKURSIE!

 

 

4
Dodaj Komentarz
 • 13
 • 20
 • 6
Komentarze
 • SKOwDlugiem
  SKOwDlugiem
  217.97.xxx.xxx
  2013-09-16 13:46 | Temat: Pozdrowienia
  ODPOWIEDZ


  ۞•°*”˜۞˜”*°•۞
  ۞MIŁEGO DNIA۞
  ۞POZDRAWIAMY۞
  ۞GŁOSIK 2945۞
  ۞ZOSTAWIAMY۞
  ۞•°*”˜۞˜”*°•۞

 • SKO PIOTRÓWKA
  SKO PIOTRÓWKA
  79.191.xxx.xxx
  2013-09-16 09:53 | Temat: :)
  ODPOWIEDZ

  Rozwijanie zainteresowań i oszczędzanie - super sprawa. Lokalnie blisko do Was dziś wpadam, 2943 zostawiam i serdecznie pozdrawiam :) Prezentacja konkursowa - !

 • SzkolneBlogi
  SzkolneBlogi
  194.242.xxx.xxx
  2013-09-16 08:18 | Temat: sko
  ODPOWIEDZ

  Niespodzianka! Na głównej stronie Szkolnych Blogów piszemy o Waszej prezentacji konkursowej! Spójrzcie:
  http://www.szkolneblogi.pl/o-sko/konkurs-dla-sko-zapraszamy-do-zapoznania-sie-z-prezentacja-szkoly-w-kosmidrach-2

 • Ilona
  Ilona
  31.42.xxx.xxx
  2013-09-16 06:58 | Temat: SP im.Janusza Korczaka w Kościelcu
  ODPOWIEDZ

  Na oszczędzanie dobra jest każda pora. Dobra jest również każda forma rozwijania dziecięcych zaintetresowań. Gratulujemy pomysłu