31.03.2013

Marża

Czyli co to jest marża?

Marża - oznacza wskaźnik finansowy zdefiniowany jako stosunek zysku ze sprzedaży do ceny sprzedaży, czyli różnica ceny sprzedaży do zysku z tej sprzedaży. W analizie finansowej wyróżnia się 2 rodzaje marży: marża netto i marża brutto:

 

-Marża netto pokazuje jak zyskowna była w danym okresie działalność firmy. Marża netto uwzględnia koszty poniesione przez firmę, gdyż do jej kalkulacji wchodzą wszystkie koszty.

 

-Marża brutto jest to wskaźnik pokazujący jak zyskowna była w danym okresie sprzedaż firmy. Do kalkulacji marży brutto używa się wyłącznie kosztów bezpośrednich, czyli wartość sprzedaży.

images.jpg

Autor wpisu:  Karol  K.

2
Dodaj Komentarz
  • 0
  • 7
  • 9
Komentarze