06.09.2017

Idzie nowe

Zapraszamy uczniów, absolwentów, nauczycieli i rodziców do udziału w konkursie.

img
REGULAMIN

KONKURSU NA LOGO

Szkolnej Kasy Oszczędności

Szkoły Podstawowej im. W. Kawy i B. Kawy w Kośmidrach

1. Organizator konkursu

1.1.    Organizatorem konkursu na opracowanie logo jest SKO Kośmidry reprezentowana przez opiekuna SKO -  Iwonę Kępę

2. Cel i przedmiot konkursu

2.1.    Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego graficznego symbolu (logo) dla Szkolnej Kasy Oszczędności Szkoły Podstawowej im. W. Kawy i B. Kawy w Kośmidrach

2.2.    Logo wykorzystywane będzie przez szkołę do celów identyfikacyjnych, reklamowych, korespondencyjnych, promocyjnych, itp.

2.3.    Konkurs trwa od 4.09.2017r. do 20.09.2017r.

3. Warunki uczestnictwa w konkursie

3.1.    W konkursie mogą brać udział wszyscy uczniowie naszej szkoły, nauczyciele, rodzice i absolwenci.

3.2.     Projekty konkursowe mogą być zgłaszane do konkursu indywidualnie.

3.3.    Każdy uczestnik może zgłosić nie więcej niż dwa projekty.

3.4.    Prace konkursowe należy składać zgodnie z wymaganiami zawartymi w regulaminie.

3.5.    Uczestnik jest zobowiązany przedstawić autorski projekt.

3.6.    Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne ze zrzeczeniem się praw autorskich na rzecz Szkoły Podstawowej im. W. Kawy i B. Kawy w Kośmidrach

3.7.    Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją warunków konkursu.

4. Forma prezentacji pracy konkursowej

4.1.    Projekt znaku graficznego (logo) powinien nadawać się do różnorodnego wykorzystania: reklama, Internet, pisma, ulotki.

4.2.     Prace można wykonać ręcznie lub korzystając z technik komputerowych.

4.3.    Projekty konkursowe muszą spełniać następujące warunki:

4.3.1.  Na formacie A4 należy przedstawić znak nawiązujący do programu SKO (oszczędzanie, przedsiębiorczość, ekologia)

4.3.2. W swej treści projekt nie może zawierać elementów obraźliwych.

4.3.3. Logo winno charakteryzować się następującymi cechami:

 • być czytelne i łatwe do zapamiętania,
 • być łatwo identyfikowane z naszą szkołą
 • wzbudzać pozytywne emocje,
 • składać się ze stylizacji literowej i/lub elementu graficznego będącego symbolem programu SKO

 4.3.4. Logo nie powinno być skomplikowane pod względem graficznym i kolorystycznie nawiązywać do oficjalnego logo SKO.

4.4.    Prace należy składać podając:

4.4.1. imię i nazwisko,

4.4.2. wiek autora i klasę (dotyczy uczniów szkoły)

4.4.3. adres lub numer telefonu (uczestnicy nie będący uczniami szkoły)

4.4.4. prace wykonane techniką komputerową mogą być przesłane na adres skokosmidry@gmail.com lub dostarczone na dowolnym nośniku

5. Miejsce i termin składania prac konkursowych

5.1.    Prace należy składać do dnia 20.09.2017r. do p. Iwony Kępy lub w sekretariacie Szkoły Podstawowej w Kośmidrach

5.2.    Prace konkursowe, niespełniające wymagań, o których mowa w regulaminie konkursu, nie będą podlegały ocenie Komisji Konkursowej.

5.3.    Prace dostarczone po terminie nie będą oceniane.

5.4.    Organizator nie zwraca nadesłanych  prac.

6. Kryteria oceny prac konkursowych

Projekty oceniane będą zgodnie z następującymi kryteriami:

6.1.    zgodność projektu z danymi naszej szkoły,

6.2.    oryginalność znaku, łatwość zapamiętywania,

6.3.    czytelność i funkcjonalność projektu,

6.4.    estetyka wykonania projektu.

7. Ocena prac konkursowych

Zwycięskie prace zostaną wybrane przez Komisję Konkursową, w składzie:

7.1.    Dyrektor szkoły

7.2.    Przedstawiciel Banku PKO BP SA

7.3.    Przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego

7.4.     Przedstawiciel Rady Pedagogicznej(nauczyciel informatyki i/lub plastyki)

7.5.    Opiekun SKO

w/w osoby nie mogą być uczestnikami konkursu oraz mieć z nimi powiązań rodzinnych

8. Rozstrzygnięcie konkursu

8.1.    W wyniku postępowania konkursowego Komisja Konkursowa wyłania zwycięzcę konkursu.

8.2.    Dla zwycięzców przewidziane są nagrody.

8.3.    Planowana data ogłoszenia wyników 25.09.2017r.

8.4.    Wyniki zostaną zamieszczone na Szkolnym blogu, stronie szkoły i profilu szkoły na Facebooku.

Zapraszamy do udziału w konkursie.

Z niecierpliwością czekamy na Wasze projekty.

img
źródło: http://gifyagusi.pl

 

 

13
Dodaj Komentarz
 • 19
 • 17
 • 28
Komentarze
 • Martyna Dzięcioł
  Martyna Dzięcioł
  212.59.xxx.xxx
  2017-10-23 18:19 | Temat: Konkurs ,,Logo SKO"
  ODPOWIEDZ

  Wszystkie prace były piękne

 • Natalia@
  Natalia@
  212.59.xxx.xxx
  2017-09-20 20:59 | Temat: SKO
  ODPOWIEDZ

  wow !!! super pomysł napewno weznę udział w tym konkursie

 • weronika skubala
  weronika skubala
  31.6.xxx.xxx
  2017-09-07 16:29 | Temat: konkurs
  ODPOWIEDZ

  zachęcam do brania udziału w tym konkursie ! :-)

 • 94.254.xxx.xxx
  2017-09-07 11:31 | Temat: Wbijaj, subskrybuj
  ODPOWIEDZ

  https://youtu.be/1xjw-QHOfCw

 • szkolawiechlice
  szkolawiechlice
  83.16.xxx.xxx
  2017-09-07 11:20 | Temat: SKO
  ODPOWIEDZ

  Pozdrawiamy serdecznie i do wspólnego blogowania zapraszamy:)

 • SylwkaskoOrzysz
  SylwkaskoOrzysz
  5.174.xxx.xxx
  2017-09-07 08:08 | Temat: sko
  ODPOWIEDZ

  Pozdrawiamy, do wspólnego blogowania zapraszamy oraz oddawania głosów do 10 września na naszą kronikę;-)

 • gosbonis
  gosbonis
  88.199.xxx.xxx
  2017-09-06 22:49 | Temat:
  ODPOWIEDZ

  Dziękujemy za odwiedziny. Gorąco pozdrawiamy.

 • skoczuryly
  skoczuryly
  94.254.xxx.xxx
  2017-09-06 22:41 | Temat: s
  ODPOWIEDZ

  Pozdrawiamy od SKO w Czuryłach. Życzymy wiele radości i sukcesów tych dużych i małych w nowym roku szkolnym.

 • skoz20
  skoz20
  87.205.xxx.xxx
  2017-09-06 22:02 | Temat: ,
  ODPOWIEDZ

  Cieplutko pozdrawiamy i do wspólnego odwiedzania zachęcamy.
  Fajny konkurs!

 • 82.139.xxx.xxx
  2017-09-06 21:52 | Temat: sko Natolin
  ODPOWIEDZ

  Super konkurs. Pozdrawiamy.

 • brioszka
  brioszka
  46.76.xxx.xxx
  2017-09-06 21:27 | Temat: :)
  ODPOWIEDZ

  Witamy się serdecznie - SP Wilczyn

 • SKOBialaPanienska
  SKOBialaPanienska
  94.254.xxx.xxx
  2017-09-06 21:23 | Temat: :)
  ODPOWIEDZ

  ▄▄▄▄▄▄▄▄▄✿
  ▀██████████▄
  ░███░░░░░███
  ░███░░░░░███
  ░██████████▀
  ░███▀▀▀▀▀▀
  ░███
  ▄███▄OZDRAWIAM serdecznie blogowych przyjaciół✿

 • kgglincz
  kgglincz
  83.21.xxx.xxx
  2017-09-06 19:37 | Temat: Pozdrawiamy i głosikiem konto podbijamy ;-)
  ODPOWIEDZ

  ▀██▀▀▄
  ┌██┌┌┌█
  ┌██┌┌┌█
  ▄██▄▄▀-ZIEŃ
  ˜”*°•✿❀ ჱܓ
  --------▀██▀▀▄
  --------┌██┌┌┌█
  --------┌██┌┌┌█
  --------▄██▄▄▀-OBRY !!!
  ________$_$_$_$_$_$_
  ______$$____________$
  ______$_____________$$
  ____$________________§§
  ___$________$_______♥§§♥
  __$_________$_____♥§§§§§§♥
  _$_________$$____♥§§§§♥§§§§♥
  _$________$$;$__♥§§§§§♥§§§§♥
  _$_______$$;;$__♥§§§§§♥§§§§§♥
  _$______$$;;$$__♥§§§§§♥§§§§§♥
  __$____$;;$$____♥§§§§§♥§§§§§♥
  ___$__$;$_______♥§§§§§♥§§§§§♥
  ____$$$________♥§§§♥§§§§♥§§§♥
  _____$$_______♥§§____§§____§§♥
  ______$$_____♥_______♥________♥
  ___$___$$ _ ______
  ___$$____$$ _____________
  ___$;$$___$$_________$
  ___$$;;;$$__$$_______$$
  ____$$;;;;;;;;$$$______$$$
  _$___$$;;;;;;;;;$$____$$$$
  _$$___$$;;;;;;;;$$___$$;;$$
  _$$$____$$;;;;;$$_$$;;;;$$
  _$$$$$____$$;$$$;;;;;;;$$
  __$$$;;;;$$$_$$;$$;;;;;;$$
  ___$$$$;;;;;;;;;;$$$;;;;$$
  ______$$$;;;;;;;$$$;;$$
  _______$$$;;;;;;;$$;;$