29.03.2013

Depozyt

Co to jest depozyt?

Depozyt - inwestycja finansowa polegająca na powierzeniu środków finansowych bankowi. W zamian za ulokowane depozyty pieniężne banki płacą odsetki, zależne głównie od długości ustalonego czasu depozytu. Oprocentowanie może być stałe albo zmienne. Banki uzyskują w zamian prawo do dysponowania powierzonymi im pieniędzmi, udzielając na ich podstawie kredytów lub je inwestując. Depozyty stanowią podstawowe źródło finansowania działalności kredytowej prowadzonej przez banki.

 

copy13_of_imgres.jpg

Autor:  Karol K.


2
Dodaj Komentarz
  • 1
  • 7
  • 11
Komentarze