23.11.2023

Zaproszenie do Konkursu

Zapraszamy SKOwiczów do wzięcia udziału w II Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy- "Jestem bezpieczny tu i tam, skuteczne zasady znam". Wystarczy zapoznać się z regulaminem konkursu, odpowiedzieć na pytania zawarte w teście i przesłać odpowiedzi oraz swoje dane na podany adres mailowy skosp4koscierzyna@wp.pl Losowanie zwycięzców 27.11.23 r.

SKO ze Szkoły Podstawowej nr 4

im. Nauczycieli Bohaterów Ziemi Kościerskiej

i  PKO Bank Polski I Oddział w Kościerzynie

zapraszają wszystkich SKO-wiczów do wzięcia udziału:

 

w II Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy-

"Jestem bezpieczny tu i tam, skuteczne zasady znam"

 

REGULAMIN KONKURSU 

"Jestem bezpieczny tu i tam, skuteczne zasady znam"

 

Cele:              

- popularyzacja bezpiecznych zachowań dzieci w ruchu drogowym oraz w Internecie,

- utrwalanie zdobytej wiedzy z zakresu bezpieczeństwa, 

- promowanie działalności  SKO związanych z listopadowym tematem:

bezpieczeństwo na co dzień, w Internecie, na drodze,

- rozwijanie zainteresowań SKOwiczów tematyką Szkolnych Blogów, konkursami,

blogowaniem, kometowaniem.

Uczestnicy:                                        

Uczniowie szkół podstawowych należący do SKO:

- SKOwicze z klas I-VI

 

Zasady konkursu:

- rozwiązanie opublikowanego w dniu 24.11.23 r. testu wiedzy,

- zapisanie wiadomości:

 • odpowiedzi: np. 1 z, 2 z, 3 z, 4 z, 5 z, itd.
 • imię i nazwisko SKOwicza, klasę,
 • nazwę i dokładny adres szkoły,
 • imię i nazwisko opiekuna,

 

- przesłanie wiadomości na podany adres e-mail

skosp4koscierzyna@wp.pl

z dopiskiem- Konkurs SKO- "Jestem bezpieczny..."

Terminy:

- ogłoszenie konkursu- 23 listopada 23 r.,

- opublikowanie testu-    24 listopada 23 r.,

- czas trwania konkursu- 24 i 25 listopada 23 r.,

-losowanie nagród         -27 listopada 23 r.,

- ogłoszenie wyników –   28 listopada 23 r.

Nagrody

- Komisja konkursowa -  wylosuje 10 zwycięzców spśród wszystkich nadesłanych poprawnych odpowiedzi,

- przewidujemy I, II, III miejsce  oraz 7 wyróżnień,

- autorzy prac otrzymają dyplomy oraz nagrody rzeczowe, które zostaną przesłane pocztą na podany adres szkoły.

 

Przystąpienie do Konkursu  

"Jestem bezpieczny tu i tam, skuteczne zasady znam"-

 to jest przesłanie odpowiedzi, swoich danych i adresu szkoły

  na podany adres e-mail: skosp4koscierzyna@wp.pl

 jest jedocześnie wyrażeniem zgody na udział w konkursie.

 

Szanowni Państwo,

Zgodnie z art. 13 i 14 ogólnego rozporządzenia RODO[1] informujemy, iż:

 

 1. Administratorem danych osobowych Pani/Pana dziecka jest Szkoła Podstawowa nr 4 w Kościerzynie ul. Szkolna 1, 83-400 Kościerzyna, tel.: 58 686-34-32.
 2. Dane osobowe Pani/Pana dziecka przetwarzane będą w celu realizacji zadań określonych w regulaminie konkursu "Jestem bezpieczny tu i tam, skuteczne zasady znam"  (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Regulamin konkursu dostępny jest na stronie Szkolnych Blogów.
 3. Przesłaną wiadomość email na adres skosp4koscierzyna@wp.pl - jako pracę konkursową będziemy przechowywać do końca roku 2023. Informacje opublikowane na blogu SP 4 Kościerzyna na Szkolnych Blogach na podstawie Pani/Pana zgody, będą przetwarzane do momentu wycofania zgody.
 4. Nie udostępnimy danych innym odbiorcom oprócz podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa.
 5. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać profilowaniu.
 6. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
 7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Pani/Pana dziecka, przysługują Pani/Panu następujące prawa:
 • Prawo dostępu do danych osobowych
 • Prawo żądania sprostowania/ poprawienia danych osobowych
 • Prawo żądania usunięcia danych osobowych
 • Prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych
 • Prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie narusza przepisy RODO (www.uodo.gov.pl).
 • Prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie, przez złożenie oświadczenia
  u Administratora. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem.

 

 


[1] RODO -  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych).

 

 

 

h

1
Dodaj Komentarz
 • 15
 • 7
 • 23
Komentarze