21.03.2021

Test wiedzy SKO

 

img

 Wraz z nadejściem wiosny Zespół Szkolnych Blogów przekazał  szczegóły

"TESTU WIEDZY SKO":)

 

W Teście mogą wziąć udział dzieci,

które na dzień rozpoczęcia Testu nie ukończyły 13. roku życia,

o ile ich szkoła uczestniczy w programie SKO PKO Banku Polskiego S.A.

 

OTO SZCZEGÓŁY:

 

TERMIN:


19 - 25 kwietnia 2021 r.
 
FORMUŁA:

  •  forma elektroniczna, poprzez dedykowaną stronę internetową

 

Uczniowie mogą rozwiązywać test w szkole lub w domu,

pod okiem nauczyciela, innego dorosłego lub samodzielnie.

  • forma papierowa, na karcie przekazanej przez nauczyciela-Opiekuna SKO uczestnikom, którzy zadeklarowali wcześniej taką formę rozwiązywania Testu, najwcześniej w dniu rozpoczęcia Testu.      W tym przypadku uczeń deklaruje taki zamiar nauczycielowi najpóźniej na 10 dni roboczych przed rozpoczęciem Testu, aby umożliwić mu dystrybucję kart lub przygotowanie się do przeprowadzenia Testu w szkole.

 
Test składa się z 10 pytań zamkniętych – typu:

Prawda/ Fałsz lub „dokonaj wyboru” 1 spośród 4 odpowiedzi.

Aby zaliczyć test, trzeba udzielić poprawnej odpowiedzi

na minimum 7 z 10 pytań (istnieje możliwość powracania

do błędnych odpowiedzi testu aż do uzyskania pozytywnego wyniku).
 
ZAKRES TEMATYCZNY:
Pytania testowe zostały opracowane na podstawie specjalnie utworzonego sylabusa.

Jeżeli chcesz zostać ekspertem SKO to zapoznaj się z sylabusem!

KLIKNIJ tu: >>> Sylabus :) <<<

Uczniowie, którzy zapoznają się z sylabusem

oraz powtórzą wiedzę ze wskazanych w nim materiałów edukacyjnych SKO,

powinni bez problemu otrzymać pozytywy wynik testu.
 
GRUPY WIEKOWE:
Test będzie realizowany w kilku wersjach, dopasowanych do wieku uczestników:
• wersje testu dla klas 0-2, 3-4, 5-6

  

Pozdrawiamy wiosennie:)

 

2
Dodaj Komentarz
  • 3
  • 6
  • 13
Komentarze