04.10.2021

Ogólnopolski Konkurs SKO-zapraszamy

 

      SKO przy Szkole Podstawowej nr 2 w Kole  zaprasza do udziału w ogólnopolskim konkursie.

 Pracą konkursową ma być zdjęcie: "Dary jesieni w napisie SKO"

 

Uczestnicy:

 •  uczniowie klas 1-6 szkół podstawowych;
 •  wychowankowie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych

 

Warsztat:

 • Fotografie zgłaszane do konkursu nie mogą być przetworzone przy pomocy technik cyfrowych

 

Cele:

 • promowanie idei oszczędzania w SKO
 • rozwijanie inwencji twórczej i kreatywności dzieci

 

Założenia organizacyjne:

 • każdy uczestnik ma prawo do przesłania jednego zdjęcia nawiązującego do tematu konkursu (nie dopuszcza się prac zbiorowych),
 • metryczka powinna zawierać: imię i nazwisko autora, klasa do której uczęszcza; adres mailowy, nazwa  i adres szkoły/placówki oraz  wypełnić oświadczenie i przesłać skan drogą elektroniczną.
 •  zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne  z przejściem majątkowych praw autorskich na rzecz Organizatorów bez prawa do wynagrodzenia twórcy; dane osobowe uczestników będą wykorzystane wyłącznie w celu wyłonienia zwycięzcy i przyznania nagrody,
 • z chwilą nadesłania prace przechodzą na własność Organizatorów;  Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnego ich wykorzystania (używania ich w Internecie oraz w innych formach utrwaleń nadających się do rozpowszechniania),
 • nadesłanie prac oznacza akceptację warunków konkursu i regulaminu, którego ostateczna interpretacja należy do Komisji Konkursowej; żadne odwołania nie zostaną uwzględnione,
 • prace należy przesłać w formie zdjęcia drogą mailową, TEMAT: Konkurs fotograficzny SKO”  w terminie do 22 października  2021 r. na adres: szkolnasoczewka@gmail.com,  prace nadesłane po terminie nie będą oceniane,
 • Organizatorzy określają termin i miejsce obrad Komisji; decyzja Komisji jest ostateczna i nieodwołalna; odwołania nie zostaną uwzględnione,
 • Komisja dokona wyboru trzech najlepszych prac konkursowych; autorzy tych prac otrzymają nagrody; nagrody nie podlegają zamianie na inne ani zamianie na ekwiwalent pieniężny; 
 • nagrodzeni laureaci zostaną powiadomieni o werdykcie Komisji Konkursowej drogą mailową  na adres szkoły/placówki zgłaszającej pracę,
 •  zwycięskie prace opublikowane zostaną na stronach internetowych Organizatorów oraz na blogu SKO SP2 Koło,
 • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie konkursu.

Jabłka, Odchodzi, Spadek, Martwa Natura, Kosz, Jesień

 

 

Oświadczenie

Akceptuję Regulamin konkursu i oświadczam, że nadesłana praca jest wynikiem osobistej twórczości …………………………..…………………………………   (imię i nazwisko) – dziecka, którego jestem rodzicem /opiekunem prawnym i nie narusza praw podmiotów trzecich. Udzielam nieodpłatnie i bez ograniczeń czasowych zgody Organizatorowi na wykorzystanie nadesłanej pracy dla potrzeb przeprowadzenia Konkursu. Jednocześnie udzielam zgody Organizatorowi na nieograniczone w czasie wykorzystywanie pracy  na szkolnych blogach,  w serwisach społecznościowych i na stronach internetowych Organizatora, gazetach lokalnych. W przypadku zwycięstwa pracy Uczestnika w Konkursie, wyrażam zgodę na publikację imienia, nazwiska, wieku i klasy Uczestnika  na profilach Organizatora w serwisach społecznościowych i na stronach internetowych Organizatora.  ……………………………………………………………  (podpis rodzica/opiekuna)...........................data 

Szanowni Panstwo  podanie przez Panią/Pana danych osobowych dziecka Organizatoriowi ma charakter dobrowolny, jednak jest warunkiem udziału dziecka w konkursie.

zdjęcie: https://pixabay.com

10
Dodaj Komentarz
 • 16
 • 0
 • 9
Komentarze
 • Anna g.
  Anna g.
  37.47.xxx.xxx
  2022-02-04 12:38 | Temat: Bwbwn
  ODPOWIEDZ

  ┌─┐ ─┐
  │▒│ /▒/
  │▒│/▒/
  │▒ /▒/─┬─┐
  │▒│▒|▒│▒│
  ┌┴─┴─┐-┘─┘
  │▒┌──┘▒▒▒│
  └┐▒▒▒▒▒▒┌┘
  ┐▒▒▒▒┌

 • blogi17
  blogi17
  89.230.xxx.xxx
  2021-10-14 20:07 | Temat: :)
  ODPOWIEDZ

  pozdrawiamy !

 • SP2RABKA
  SP2RABKA
  91.231.xxx.xxx
  2021-10-11 11:19 | Temat: SKO
  ODPOWIEDZ

  Pozdrawiamy z gór :)

 • spnr7
  spnr7
  83.23.xxx.xxx
  2021-10-10 20:09 | Temat: SKO
  ODPOWIEDZ

  ─────▄▌█▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▌
  ──▄▄██▌█ ║▌'Pozdrawiam…║▌
  ▄▄▌▐██▌█ ║▌║serdeczne.║▌║▌
  ██████▌█▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▌
  ▀●▀▀▀▀▀▀●●▀▀▀▀▀●●▀▀
  🌼════════🌼🌷Miłego wieczoru 🌼

 • sptereszewo
  sptereszewo
  109.196.xxx.xxx
  2021-10-08 18:39 | Temat: :)
  ODPOWIEDZ

  Pozdrawiamy serdecznie i życzymy udanego weekendu.🌞

 • sptereszewo
  sptereszewo
  109.196.xxx.xxx
  2021-10-05 21:39 | Temat: :)
  ODPOWIEDZ

  Pozdrawiamy serdecznie😉

 • Ola
  Ola
  37.47.xxx.xxx
  2021-10-05 08:22 | Temat: :)
  ODPOWIEDZ

  Miłego wtorku:)

 • krsoj
  krsoj
  92.55.xxx.xxx
  2021-10-04 21:30 | Temat: SKO
  ODPOWIEDZ

  Wieczorkiem do Was zaglądamy i serdecznie pozdrawiamy :)

 • MICHOWICE
  MICHOWICE
  83.28.xxx.xxx
  2021-10-04 21:11 | Temat: :)
  ODPOWIEDZ

  Z wizytą do Was wpadamy
  ___*♥*_______*♥*
  _*♥*__ *♥*_*♥*__*♥*
  *♥*_____*♥* ____ *♥*
  *♥*_SERDECZNIE__*♥*
  _*♥ POZDRAWIAMY ♥*
  ___*♥*___*____*♥*
  _____*♥*___*♥*
  _______*♥*♥* i życzymy kolorowych snów:)

 • Kolanka
  Kolanka
  185.124.xxx.xxx
  2021-10-04 18:53 | Temat: Zielone Koło sp2
  ODPOWIEDZ

  Dziękujemy za przyjęcie zaproszenia:)