20.02.2018

Ogólnopolski Konkurs Plastyczny

 

SKO W Czechach

ZAPRASZA DO UDZIAŁU

W OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE PLASTYCZNYM

"Wielkanocny witraż lub wielkanocna wycinanka z motywem SKO"

 

UCZESTNICY: 

Kategoria I:  klasy 0 – II szkoły podstawowej

Kategoria II: klasy III – V szkoły podstawowej.

 

TERMINY:

nadsyłanie prac – do  20.03.2018 r. (decyduje data stempla pocztowego)

ogłoszenie wyników – kwiecień 2018 r.

 

ZASADY KONKURSU:

Waszym zadaniem jest stworzenie pracy nawiązującej do ludowych tradycji wielkanocnych.

Powiązanie tematyki świątecznej z SKO będzie dla Was nie lada wyzwaniem,

ale jesteście zdolni i dacie radę.

Wykorzystajcie swoją fantazję  i wyobraźnię. 

W pracy należy umieścić motyw SKO.

Mile widziana Żyrafka Lokatka lub Pancernik Hetetepes.

Każdy uczestnik może zgłosić na konkurs 1 pracę.

  

TECHNIKA WYKONANIA PRACY:

dowolna płaska, materiały: papier kolorowy, bibuła, bibułka, kolorowa folia, itp.

 

FORMAT PRACY: maksymalny format A4.

TERMIN: prace możecie przynosić do szkoły do 12 marca 2018r.

 

 OCENA PRAC:

 Prace konkursowe oceniane będą przez powołaną przez organizatora komisję, która będzie brała pod uwagę:

- samodzielność  wykonania prac,

- estetykę,

- oryginalność,

- pomysłowość,

- zgodność z tematyką konkursu.

 

 NAGRODY:

Spośród nadesłanych prac komisja konkursowa wyłoni I, II, III miejsce w każdej kategorii wiekowej oraz wyróżnienia. Autorzy nagrodzonych prac otrzymają dyplomy oraz nagrody rzeczowe, które zostaną przesłane pocztą. Lista nagrodzonych osób w konkursie zostanie opublikowana na blogu SKO ZSPiP w Czechach (https://www.szkolneblogi.pl/blogi/zespol-gimnazjum-szkoly-podstawowej-i-przedszkola-im-jana-pawla-ii-w-czechach).

Prace nadesłane na konkurs przechodzą na własność Organizatora konkursu – Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola im. Jana Pawła II w Czechach i nie będą odsyłane.

Zgłaszając pracę na konkurs autorzy prac bezpłatnie przenoszą na Organizatora prawa autorskie zgodnie z art. 50 ustawy z 4 lutego 1994 r.(Dz.U.1994 poz. 83) oraz jednocześnie akceptują warunki regulaminu konkursu i wyrażają zgodę na bezpłatne eksponowanie nadesłanych prac.

Informacje na temat uczestników konkursu – zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych, objęte są tajemnicą – wykorzystane zostaną jedynie w sposób określony  w niniejszym regulaminie (zgodnie z danymi metryczki).

 

 

66
Dodaj Komentarz
  • 2
  • 8
  • 0
Komentarze