12.02.2017

Nowy banknot

10 lutego  wszedł do obiegu nowy banknot

o nominale 500 zł.

  Banknot ten  wyprodukowała

Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych SA.

Na awersie nowego banknotu pojawił się wizerunek króla Jana III Sobieskiego.

Grafika została zaprojektowana przez Andrzeja Heidricha,

a tym samym jest spójna z wizerunkami władców

obecnych na pozostałych polskich banknotach

o mniejszych nominałach, gdyż projektował je ten sam autor.