24.03.2019

Młodzież zapobiega pożarom

Nasi uczniowie wzięli udział w  gminnych eliminacjach

w ramach XLII Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej

„Młodzież Zapobiega Pożarom”.

Uczniowie rozwiązywali najpierw test z wiedzy teoretycznej,

a potem najlepsi odpowiadali na pytania ustne.