29.03.2019

Czy pieniądze są nam potrzebne?

 Uczniowie klasy czwartej wzięli udział w zajęciach

o pieniądzach i ich roli w życiu człowieka.

Zastanawiali się jak

wyglądałoby życie bez pieniędzy.

Podczas zajęć wykorzystano

materiały edukacyjnego SKO.


Dzieci rozwiązywały krzyżówki i rebusy.