03.05.2022

Kreuję swój wizerunek

Uczeń klasy VIII - Jakub Wójtowicz uzyskał tytuł laureata w Ogólnopolskim Konkursie Internetowym ,, Kreuję swój wizerunek".

Organizatorem Konkursu była Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości z siedzibą w Warszawie. Projekt „Ekonomia na co dzień” realizowany jest z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej oraz Fundacją Warszawski Instytut Bankowości. W Konkursie uczestniczyli uczniowie szkół podstawowych realizujący program „Ekonomia na co dzień”. Celem Konkursu była weryfikacja wiedzy dotyczącej: zasad etyki biznesowej, zasad savoir - vivre, zarządzania informacją i komunikacją, nawiązywaniem kontaktów w środowisku, budowania relacji oraz podejmowanie decyzji w oparciu o kontekst sytuacyjny. Konkurs został przeprowadzony w terminie od 01 marca do 08 marca 2022 roku za pośrednictwem strony internetowej http://www.ekonomia-na-co-dzień.junior.org.pl. Zwycięzców wyłoniła powołana przez Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości Komisja w skład której weszli: koordynator programu „Ekonomia na co dzień” oraz doradca metodyczny z Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli.

Gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów.

img

3
Dodaj Komentarz
  • 28
  • 25
  • 27
Komentarze