01.09.2015

Świateczny kiermasz

Loteria fantowa • Loteria odbyła się w dniach 23.11 – 25.11. 2010r. • Grupy przedszkolne i klasy I –VI bardzo chętnie brały w niej udział. • W ramach tej zbiórki została zebrana kwota 356,60 zł. • Z tej sumy została zakupiona karma za 200zł i przekazana schronisku dla zwierząt w Zamościu. • Natomiast pozostała suma 156,60 zł wraz z kwotą 200zł, którą przekazały panie prowadzące sklepik szkolny była przeznaczona na zakup słodyczy dla Dzieci z Domu Małego Dziecka w Łabuniach, do Ośrodka Rehabilitacyjno- Edukacyjno- Wychowawczego w Zamościu oraz Domu Dziecka w Zamościu.

0
Dodaj Komentarz
  • 2
  • 8
  • 1