10.10.2011

PLAN PRACY SKO NA ROK SZKOLNY 2011/2012

PLAN PRACY SKO

           NA ROK SZKOLNY 2011 / 2012

 

Szkolna Kasa Oszczędności działa według zadań określonych w planie pracy. W bieżącym roku szkolnym cel główny naszej pracy zawarty jest w haśle:

 

Uczeń zna i rozumie ideę i zasady oszczędzania.

 

Cel ten zamierzamy osiągnąć poprzez realizację następujących zadań:

     1.   Kontakt z bankiem PKO w Zamościu w celu pobrania książeczek i kart.                           

     2.   Apel - przeprowadzenie wśród uczniów pogadanki dotyczącej idei oszczędzania (październik) .                                                                   

     3.   Przyjmowanie od członków SKO oszczędności i prowadzenie książeczek SKO.    

     4.   Prowadzenie na bieżąco kart i księgi kasowej.

     5.   Systematyczne dokonywanie wpłat w banku na książeczkę SKO.

     6.   Zgłoszenie szkoły do ogólnopolskiego konkursu pod nazwą

         „ Dziś oszczędzam w SKO – jutro w PKO” .

     7.   Ogłoszenie współzawodnictwa międzyklasowego:
„ Jak oszczędzamy w SKO?”

     8.   Wykonanie gazetki ściennej o oszczędzaniu.

     9.   Prowadzenie akcji charytatywnych typu: Góra Grosza, a także akcje pomocy dzieciom niepełnosprawnym i chorym:
„Mam Pluszaka dla Dzieciaka”  (grudzień).

    10.  Prowadzenie akcji zarobkowych takich jak: sprzedaż wyrobów własnych, Kiermasz ozdób bożonarodzeniowych,  Kiermasz ozdób wielkanocnych, Kiermasz ciast, organizowanie dyskotek,.

   11.   Wykonanie i sprzedaż Walentynek.  

   12.   Uroczyste przyjęcie do grona członków SKO uczniów klas I.       

   13.   Turniej wiedzy o SKO dla klas III i IV ( marzec).

   14.  Konkurs plastyczny dla klas I-III „Moje plany dzięki SKO” (luty).

   15.  Konkurs plastyczny dla klas IV – VI  „Bankowa zakładka” ( styczeń).

   16.  Konkurs literacki dla klas IV – VI:
 „Co bym zrobił gdybym został milionerem?” (marzec) 

   17.  Wycieczka do PKO – zapoznanie z pracą banku.

   18.   Zbiórka surowców wtórnych: makulatury.

   19.  Zbiórka puszek aluminiowych.

   20.  „Dokarmianie ptaków zimą” – Konkurs: „Budka dla ptaków”

   21.  Porządkowanie terenu wokół szkoły – „ Sprzątanie Świata”.

   22.   Udział uczniów w akcji „ Dzień Ziemi”.

   23.  Prowadzenie Bloga SKO.

   24.  Przygotowanie uroczystego apelu podsumowującego działalność SKO (część artystyczna, podanie wyników konkursów i rozdanie nagród).

   25.  Prowadzenie wypłat oszczędności w miesiącu maju.

   26.  Prowadzenie kroniki SKO.                                                                 

                                                                                                 

 

 

 

0
Dodaj Komentarz
  • 4
  • 5
  • 3