07.04.2013

Tekst i pytania do trzeciej części konkursu o Janie Pawle II :)

Teścik z trzeciej części piszemy 18 i 19 kwietnia :)

Tekst do III części konkursu o Janie Pawle II

 

Zwyczaje Jana Pawła II

Dzień powszedni papieża Jana Pawła II:

Zwykle wstawał około godziny 5:30, zaraz po przebudzeniu krótko się gimnastykował, a następnie modlił się w samotności.

7:30 – odprawiał Mszę św. w swojej prywatnej kaplicy. Zwykle uczestniczyli w niej goście: dyplomaci, politycy, duchowni, znajomi i przyjaciele papieża.

8:30 – śniadanie, na których zapraszał niektórych uczestników Mszy św. Często omawiał z gośćmi ważne sprawy.

9:30 – udawał się do swojego gabinetu. Czytał dokumenty dostarczane mu przez Sekretariat Stanu, opracowywał listy i encykliki. Zazwyczaj dokumenty podpisywał czarnym piórem ale pod encyklikami, dokumentami najwyższej rangi, składał podpis piórem koloru złotego.

Sporo czasu zajmował papieżowi przegląd codziennej prasy. Był zawsze zainteresowany tym, co się dzieje na świecie. Chociaż gazety były w kilku językach, nie potrzebował tłumacza, gdyż władał biegle ośmioma językami.

11:00 – rozpoczynały się prywatne audiencje i spotkania z gośćmi. Przed obiadem Jan Paweł II przyjmował także rzymskich kurialistów i urzędników.  Wolne od audiencji były wtorki i niedziele, ale wówczas papież spotykał się z teologami i przedstawicielami innych nauk. Wyjątkowym dniem była środa, kiedy odbywały się audiencje generalne, czyli spotkania dla wszystkich pielgrzymów przybyłych do Rzymu. Odbywały się na placu św. Piotra lub (zimą) w auli Pawła VI.

13:30 – obiad, który także spożywał z gośćmi.

15:00 – po obiedzie Jan Paweł II udawał się na 20 minutową siestę, następnie spacerował z różańcem w ręku. Miejscem przechadzek były Ogrody Watykańskie. Po spacerze zabierał się znowu do intensywnej pracy, robiąc krótkie przerwy na modlitwę i spacer.

19:30 – kolacja. Po kolacji wracał do swego gabinetu, gdzie studiował dokumenty kościelne, odpisywał na najważniejsze listy, przygotowywał przemówienia.

Po wieczornej modlitwie udawał się na spoczynek, zazwyczaj między godzina 23:00 a 23:40.

 

 

Podróże Apostolskie Jana Pawła II były jednym z najważniejszych wyróżników Jego pontyfikatu. W całej historii Kościoła nie zdarzyły się tak liczne pielgrzymki papieża. Według oficjalnych danych odbył 104 zagraniczne pielgrzymki oraz ok. 145 podróży na terenie Włoch. Jako biskup Rzymu nawiedził ponad 300 rzymskich parafii.

Podczas podróży zagranicznych Jan Paweł II odwiedził 130 krajów i ok. 900 miejscowości. Niektóre kraje odwiedził kilkakrotnie m. in. Polskę, Francję, USA, Meksyk, Hiszpanię, czy Portugalię. Łączna długość pielgrzymkowych dróg Jana Pawła II wynosi ok. 1 mln 700 tys. km Długość ta odpowiada trzykrotnej odległości między Ziemią a Księżycem, czy prawie 30 – krotnemu obiegnięciu Ziemi wokół równika.

Ważną funkcją papieża jest nauczanie. Ojciec Święty naucza poprzez wydawanie różnego rodzaju dokumentów, takich jak encykliki, adhortacje apostolskie, konstytucje apostolskie, listy, orędzia, bulle, dokumenty „motu proprio”, breve i wiele innych, oraz wygłaszane przy różnych okazjach homilie i przemówienia.

Encykliki są to urzędowe, najważniejsze oficjalne pisma papieskie, skierowane do całego Kościoła lub grupy wiernych (np. w jednym kraju czy regionie) w jakiejś sprawie istotnej dla Kościoła lub świata. Ich tytuły – przeważnie dwuwyrazowe i po łacinie – pochodzą od pierwszych słów danego dokumentu. Jan Paweł II ogłosił w ciągu swojego pontyfikatu 14 encyklik.

Adhortacje apostolskie są to dokumenty, będące zazwyczaj podsumowaniem i wykładnią kolejnego Synodu Biskupów, czyli międzynarodowego zgromadzenia hierarchów kościelnych z całego świata lub z określonego regionu. Jan Paweł II ogłosił 10 adhortacji apostolskich.

Kolejną formą nauczenia są orędzia wystosowywane przez papieża z okazji różnych ważnych wydarzeń lub ich rocznic.

Listy apostolskie – Jan Paweł II wydał imponującą liczbę – 37 listów apostolskich, adresowanych do całego Kościoła, a nawet wszystkich ludzi, albo do określonych grup społecznych. Niektóre z listów mają ogromny rezonans w całym chrześcijańskim świecie, jak np. „Tertio millennio adveniente”, w którym Jan Paweł II nawołuje do przeprowadzenia rachunku sumienia w związku z jubileuszem 2000 – lecia chrześcijaństwa.

 

Choroba i śmierć

Wielu lekarzy i komentatorów pontyfikatu podkreśla, że tylko człowiek o żelaznym organizmie, niewyobrażalnie silnej woli i żarliwej wierze mógł przetrwać tak ogromne obciążenie pracą, przezwyciężyć straszne skutki zamachu i wiele chorób.

 

 

W środę 13 maja 1981r. Mehmet Ali Agca dwukrotnie strzelił do Jana Pawła II, raniąc go wjamę brzuszną, prawy łokieć i wskazujący palec prawej ręki. Podczas operacji w klinice Gemelli okazało się, że żaden z ważnych dla życia organów nie został naruszony. Kula przeszła o kilka milimetrów od tętnicy głównej. Rekonwalescencja przebiegała pomyślnie i już 3 czerwca Ojciec Święty mógł wrócić do Watykanu. Nie na długo, zaczęła go bowiem trawić dziwna gorączka. 20 czerwca zdecydowano o powrocie do szpitala – tam w organizmie pacjenta wykryto cytomegalowirusa, groźnego wirusa, niezwykle trudnego do zwalczenia. Kuracja trwała kilka tygodni. Konieczna okazała się też jeszcze jedna operacja (5 sierpnia 1981r.) i wreszcie 14 sierpnia Ojciec Święty mógł wrócić do domu. 17 lipca 1992r., po powrocie z Afryki, Papież trafił znowu pod skalpel. Miał wtedy 72 lata. Tym razem z powodu nowotworu jelita grubego. Podczas operacji usunięto także woreczek żółciowy. Stwierdzono, że był to nowotwór niezłośliwy. Kiedy wreszcie przestano mówić o najgorszym, 11 listopada 1993r. Jan Paweł II podczas audiencji potknął się i upadł, co spowodowało uszkodzenie prawego barku. Po kolejnym upadku – w łazience 28 kwietnia 1994r. – konieczne okazało się zastąpienie endoprotezą szyjki prawej kości udowej. W tym samym roku po raz pierwszy komentatorzy zwrócili uwagę na drżenie lewej ręki, zgarbioną sylwetkę i problemy z mimiką. We wrześniu 1997r. rzecznik Stolicy Apostolskiej Joaquin Navarro – Valls, podczas pielgrzymki na Węgry, po raz pierwszy nazwał po imieniu niszczącą Papieża chorobę była nią choroba Parkinsona – stopniowo osłabiająca fizycznie, odbierająca władzę nad ciałem. Z każdym miesiącem Papież miał coraz większe trudności z poruszaniem się i mówieniem.

 

Ostatnia walka o życie Ojca Świętego trwała trzy dni. Stan zdrowia Jana Pawła II gwałtownie się pogorszył wieczorem w czwartek 31 marca. Infekcja układu moczowego spowodowała wstrząs septyczny (ogólne zakażenie bakteryjne organizmu), a następnie zawał serca. Lekarze musieli użyć respiratora. Sam chory zadecydował, że tym razem nie uda się do szpitala. W piątek przed południem Radio Watykańskie podawało, że stan papieża Jana Pawła II stabilizuje się. Niebawem jednak stwierdzono dalszy spadek ciśnienia oraz spłycenie oddechu. Wystąpiła niewydolność serca, krążenia i nerek. Mimo to Papież świadomie uczestniczył w modlitwie, słuchał lektury Pisma Świętego. O godz. 12:30 watykański rzecznik Joaquin Navarro – Valls informował, że Papież ma wciąż kłopoty z oddychaniem i niestabilne ciśnienie krwi, ale zapewniał, że – mimo bardzo poważnego stanu – cały czas jest przytomny, spokojny i pogodny.

Uszanowano wolę Papieża, który chciał pozostać w domu. Podczas Mszy przy jego łożu, którą Jan Paweł II koncelebrował z przymkniętymi oczyma, kardynał Marian Jaworski udzielił mu sakramentu namaszczenia. 2 kwietnia, w dniu śmierci, o godzinie 7:30 rano, papież zaczął tracić przytomność, a późnym porankiem przyjął jeszcze watykańskiego sekretarza stanu kardynała Angelo Sodano. Później tego samego dnia doszło do gwałtownego wzrostu temperatury. Około godziny 15:30 bardzo słabym głosem papież powiedział: „Pozwólcie mi iść do domu Ojca”. O godzinie 19:00 wszedł w stan śpiączki, a monitor wykazał postępujący zanik funkcji życiowych. Osobisty papieski lekarz Renato Buzzonetti stwierdził śmierć papieża Jana Pawła II o godzinie 21:37.

 

 

 

 

13 maja 2005 papież Benedykt XVI zezwolił na natychmiastowe rozpoczęcie procesu beatyfikacyjnego Jana Pawła II, udzielając dyspensy od pięcioletniego okresu oczekiwania od śmierci kandydata, jaki jest wymagany przez prawo kanoniczne. 2 kwietnia 2007 zakończyła się faza diecezjalna procesu. Wszystkie akta zostały przekazane do watykańskiej Kongregacji do spraw kanonizacyjnych. 19 grudnia 2009 papież Benedykt XVI podpisał dekret o heroiczności cnót Jana Pawła II.

12 stycznia 2011 komisja Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych zaaprobowała cud za wstawiennictwem Jana Pawła II mający polegać na uzdrowieniu francuskiej zakonnicy. 14 stycznia 2011 Papież Benedykt XVI podpisał dekret o cudzie, wyznaczył na dzień 1 maja 2011r. 1 maja 2011 ok. godz. 10:40 nastąpiła beatyfikacja Jana Pawła II podczas uroczystej mszy świętej na placu Św. Piotra w Rzymie. Nabożeństwo prowadził papież Benedykt XVI, a uczestniczyło w nim wiele zagranicznych delegacji.

 

 

 

Pytania do III części :)

 

1. Jakim piórem Jan Paweł II podpisywał encykliki?

2. O której Jan Paweł II odprawiał Mszę Św. w swojej prywatnej kaplicy?

3. Co to jest audiencja generalna?

4. W jaki dzień tygodnia odbywają się audiencje generalne?

5. Gdzie odbywają się audiencje generalne?

6. Ile pielgrzymek zagranicznych odbył Jan Paweł II?

7. Co to jest encyklika?

8. Co to jest adhortacja?

9. Ile encyklik napisał Jan Paweł II?

10. Ile adhortacji napisał Jan Paweł II

11. Podaj datę zamachu na życie Jana Pawła II?

12. Kto strzelał do Jana Pawła II?

13. Jak się nazywała klinika, w której przebywał Jan Paweł II po zamachu?

14. Jak się nazywa choroba, która osłabiała fizycznie Jana Pawła II i odbierała mu władzę nad ciałem?

15. Gdzie spędził ostatnie dni swego życia Jan Paweł II?

16. Jakie słowa wypowiedział Jan Paweł II przed śmiercią?

17. Kto udzielił Janowi Pawłowi II sakramentu namaszczenia?

18. Kiedy umarł Jan Paweł II?

19. Na czym polegał cud potrzebny do beatyfikacji Jana Pawła II?

20. Kiedy odbyła się beatyfikacja Jana Pawła II?

21. Gdyby Jan Paweł II podczas swojej każdej pielgrzymi zagranicznej wypijał jedno piwo Tyskie, które kosztuje 3 złote, to ile pieniędzy by zaoszczędził? Zapisz potrzebne obliczenia.

22. Gdyby Jan Paweł II podczas swojej każdej pielgrzymki na teranie Włoch wypalał jedną paczkę papierosów, każda w cenie 11 zł, to ile pieniędzy by zaoszczędził? Zapisz potrzebne obliczenia.

23. Podczas podróży zagranicznych Jan Paweł II odwiedził 130 krajów i około 900 miejscowości. Ile średnio miejsc odwiedził w ciągu jednej pielgrzymki?

24. Średnio ile kilometrów przemierzał podczas jednej zagranicznej pielgrzymki? Przyjmując, że łączna długość pielgrzymkowych dróg dotyczy podróży zagranicznych. Zapisz potrzebne obliczenia.

 

 

 

POWODZENIA :)

1
Dodaj Komentarz
  • 10
  • 1
  • 6
Komentarze