23.05.2015

Konkurs o Janie Pawle II

Pytania do części III

Pytania konkursowe do części III

 

1. Na jaką chorobę cierpiał Jan Paweł II?

2. Kiedy stan zdrowia Papieża nagle się pogorszył?

3. Kto udzielił Papieżowi sakramentu namaszczenia chorych?

4. Kiedy i o której godzinie Papież zaczął tracić przytomność?

5. Kto czuwał przy umierającym Papieżu?

6. Kiedy i o której godzinie Papież zmarł?

7. Kiedy odbył się pogrzeb Jana Pawła II?

8. Ile lat miał Papież, gdy zmarł?

9. Gdzie Papież został pochowany?

10. Kto udzielił zgody na rozpoczęcie procesu beatyfikacyjnego Jana Pawła II?

11. Kiedy rozpoczął się formalny proces beatyfikacyjny Jana Pawła II?

12. Który z cudów dokonanych za wstawiennictwem Jana Pawła II przyczynił się do beatyfikacji Papieża?

13. Kto podpisał dekret o uznaniu heroiczności cnót Jana Pawła II?

14. Kiedy i gdzie miała miejsce beatyfikacja Jana Pawła II?

15. Ile osób uczestniczyło w uroczystościach beatyfikacyjnych Papieża – Polaka?

16. Kiedy Jan Paweł II został ogłoszony świętym?

17. Z kim Jan Paweł II został wyniesiony do chwały świętych?

18. Kiedy przypada liturgiczne wspomnienie św. Jana Pawła II?

 

0
Dodaj Komentarz
  • 7
  • 14
  • 5