18.05.2015

Konkurs o Janie Pawle II

Pytania do części II

Pytania konkursowe do części II

1. W którym roku ks. Karol Wojtyła został biskupem Krakowa?

2. Jakie hasło przewodnie swej posługi przyjął biskup Karol Wojtyła?

3. Jak brzmi w tłumaczeniu na język polski hasło przewodnie biskupa Wojtyły?

4. Pod czyją opiekę oddał się biskup Karol Wojtyła?

5. Jakie tytuły noszą dwie najgłośniejsze prace teologiczne biskupa Wojtyły?

6. W którym roku biskup Wojtyła został mianowany kardynałem?

7. W jaki sposób biskup Wojtyła spędzał nieliczne wolne chwile?

8. Co się wydarzyło w nocy z 28 na 29 września 1978 roku?

9. Co to jest konklawe?

10. Kiedy kardynał Karol Wojtyła został wybrany papieżem?

11. Gdzie i kiedy odbyła się uroczysta inauguracja pontyfikatu Jana Pawła II?

12. Ilu Polaków zgromadziło się na pierwszym spotkaniu z Papieżem?

13. Który z rzymskich kościołów jest katedrą Rzymu?

14. Jak długo trwał pontyfikat Jana Pawła II?

15. Ile pielgrzymek zagranicznych odbył Papież?

16. Ile krajów odwiedził Jan Paweł II?

17. Z kim chętnie spotykał się Jan Paweł II?

18. W którym roku odbyły się Światowe Dni Młodzieży w Częstochowie?

19. Ile lat miał kardynał Wojtyła, gdy został wybrany Papieżem?

20. Co wydarzyło się 13 maja 1981 roku podczas spotkania Jana Pawła II z wiernymi?

21. Komu Papież zawdzięczał swoje ocalenie?

 

0
Dodaj Komentarz
  • 14
  • 6
  • 9