18.05.2015

Konkurs o Janie Pawle II

Pytania do części I

Pytania do części I

1. Kiedy urodził się Jan Paweł II?

2. Którą rocznicę urodzin Jana Pawła II obchodzimy w tym roku?

3. W jakiej miejscowości przyszedł na świat?

4. Jak nazywali się jego rodzice?

5. Kiedy i przez kogo został ochrzczony?

6. Jakie imiona otrzymał na chrzcie?

7. Jakim zdrobnieniem nazywano Karola?

8. Jakie imiona nosiło rodzeństwo Karola?

9. W którym roku zmarła matka Karola?

10. Ile lat miał Karol, gdy zmarła mu mama?

11. Kiedy zmarł brat Karola?

12. Czym się wyróżniał podczas nauki w gimnazjum?

13. Ile lat miał Karol, gdy zakończył naukę w gimnazjum?

14. Kiedy zmarł ojciec Karola?

15. W którym roku swego życia został bez najbliższej rodziny?

16. Czym zajmował się podczas okupacji?

17. Pod jakim pseudonimem wydawał swoje utwory?

18. Gdzie podjął pracę jako pracownik fizyczny?

19. Gdzie wstępował w drodze do pracy?

20. W którym roku wstąpił do Seminarium Duchownego? Ile miał wtedy lat?

21. Co się wydarzyło 29 lutego 1944 roku?

22. Gdzie Karol się schronił przed terrorem wroga?

23. Kiedy Karol został wyświęcony na księdza? Ile miał wtedy lat?

24. Gdzie i kiedy odprawił swoją Mszę świętą prymicyjną?

25. Dokąd wyjechał, aby kontynuować studia?

26. W jakich parafiach ks. Karol Wojtyła pracował duszpastersko?

27. W którym roku został wykładowcą na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim?

0
Dodaj Komentarz
  • 5
  • 13
  • 0