26.02.2023

konkurs matematyczny

" Ciekawostki o liczbie PI "

Ciekawostki o liczbie Pi”

 

Cele konkursu:

 • Popularyzacja matematyki.

 • Rozwijanie wyobraźni i twórczej aktywności uczniów.

 • Wykorzystanie nowych technologii do kształcenia językowego i matematycznego.

 

Zadanie konkursowe polega na wykonaniu przez każdego uczestnika książeczki elektronicznej, prezentującej ciekawostki o liczbie Pi i przesłaniu jej (lub linku do niej) na adres: pawelekjustyna@wp.pl

 

Regulamin konkursu:

 1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas IV-VIII szkoły podstawowej.

 2. Zadanie konkursowe polega na wykonaniu książeczki elektronicznej, prezentującej ciekawostki o liczbie Pi w dowolnej formie (np. opowiadania, komiksu, wiersza itp.).

 3. Książeczka powinna być wykonana za pomocą dowolnej aplikacji umożliwiającej tworzenie książeczek elektronicznych lub generowanie ich na podstawie wcześniej przygotowanych dokumentów PDF (np. BookCreator, MyStoryBook, Storybird, StoryJumper, FlipSnack, Youblisher czy Issuu).

 4. W konkursie mogą wziąć udział jedynie prace stworzone przez uczniów samodzielnie
  i indywidualnie.

 5. Każdy uczeń może zgłosić do konkursu tylko jedną pracę.

 6. Uczestnik Konkursu zapewnia, że jego praca będzie oryginalna, nie będzie naruszała praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich.

 7. Prace będą oceniane pod względem zawartości merytorycznej, pomysłowości i trudności techniki wykonania.

 8. Do każdej pracy musi być dołączona podpisana zgoda oraz formularz zgłoszeniowy który bdzie dostępny u opiekunów SKO

 9. Prace niespełniające wymogów regulaminu nie będą rozpatrywane.

 10. Po ogłoszeniu wyników prace wraz z danymi twórców będą upublicznione na stronie internetowej Szkoły.

Termin realizacji: do 15 marca 2023 roku

 

 

Jeśli plik z książeczką elektroniczną jest zbyt duży, by przesłać go jako załącznik w mailu lub program, za pomocą którego jest ona utworzona, uniemożliwia zapisanie jej na dysku, można przesłać na maila link do książeczki.

 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 3 kwietnia 2023 r.

 

Opiekunowie konkursu:Justyna Pawelek, Marzena Chruściel

46
Dodaj Komentarz
 • 0
 • 14
 • 26
Komentarze