09.12.2012

Po raz pierwszy w SKO...

Nasze początki z oszczędzaniem.

W roku 2012/2013 w październiku rozpoczęła się nasza współpraca z PKO BP. Chętni uczniowie, którzy chcieli przystąpić do SKO musieli przynieść do opiekuna wypełnione przez rodziców oświadczenia, na podstawie których stali się członkami szkolnej kasy oszczędnościowej. Aby pozyskać jak najwięcej uczniów pojawiła się m.in na korytarzu gazetka pod hasłem: SKO- szkolna kasa do oszczędzania wszystkich uczniów zaprasza.

gazetka

5
Dodaj Komentarz
  • 12
  • 3
  • 11
Komentarze