1

SKO Blog Miesiąca
- laureaci etapu grudniowego
30
Blog SKO

SKO Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi im. por. J. Czumy "Skrytego" w Celestynowie

SKO Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi im. por. J. Czumy "Skrytego" w Celestynowie

Zbiórka makulatury i baterii

W ciągu całego roku szkolnego uczniowie naszego gimnazjum zbierają makulaturę (biorąc też udział w konkursie ogłoszonym przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego) oraz zużyte baterie.

4

Lekcje o bankach i oszczędzaniu

W ramach godzin do dyspozycji wychowawcy w pierwszym semestrze w klasach I i II odbyły się lekcje o bankach, pieniądzach i oszczędzaniu zgodnie ze scenariuszami otrzymanymi z PKO BP.

2

Nagrody za konkurs plastyczny

W styczniu zwycięzcy konkursu plastycznego otrzymali nagrody na apelu podsumowującym osiągnięcia uczniów w pierwszym semestrze.

0

Zbiórka korków

SKO współpracuje także z Kołem Pomocy, które zajmuje się między innymi zbieraniem plastikowych nakrętek na wózek dla niepełnosprawnego koleżanki.

1

Konkurs plastyczny SKO

W listopadzie rozstrzygnięty został ogłoszony w październiku konkurs na plakat z hasłem propagującym oszczędzanie.

0

Adopcja serca

Na książeczce SKO gromadzone są też środki, które uczniowie pozyskują organizując zbiórki pieniędzy, loterie fantowe, dyskoteki dochodowe itp. na opłacenie kosztów kształcenia adoptowanego dwa lata temu w ramach „Adopcji serca” chłopca z Afryki.

4

Październik 2010r. - Dyskoteka SKO

W październiku członkowie SKO we współpracy z klasą 3b zorganizowali dyskotekę połączoną z loterią fantową.

2

Październik 2010r. - zebranie skarbników

W październiku każdego roku rozpoczynamy działalność zebraniem skarbników SKO ze szkolnym opiekunem SKO. Skarbnika SKO wybrali wychowawcy wspólnie z klasami.

0
1