11.12.2012

Październik miesiącem oszczędzania - rozgrywki klasowe.

Plakat promujący oszczędzanie, wiersz o SKO, quiz, lekcje o oszczędzaniu itp. - ogłoszenie wyników.

Od połowy października tego roku SKO i SU rozpoczęli akcję promującą oszczędzanie wśród uczniów naszego gimnazjum. Każda klasa brała udział w różnych konkurencjach. Pierwszą z nich był quiz pod hasłem "Historia pieniądza", który odbył się 22 października (został opisany wcześniej, najlepsza okazała się IIIB - 20 pkt.). Kolejny konkurs polegał na wykonaniu plakatu z hasłem promującym oszczędzanie. Najlepiej wypadła klasa IIIA (otrzymała 20 punktów), II miejsce - IB (15 punktów), III miejsce - IIIC (10 punktów).

plakaty1.JPG

Kolejnym zadaniem klas było napisanie wiersza promującego oszczędzanie w SKO. Wiersz miał liczyć co najmniej 6 wersów, ocenie podlegał też pomysł, oryginalność, humor itp. Najlepiej to zadanie wykonała klasa IIIB (20 pkt.), II miejsce - IIC (15 pkt.),III miejsce - IIIC (10 pkt.). Wszystkie prace zostały wywieszone na korytarzu szkoły.

wiersze1.JPG

wiersz3.JPGwiersz2.JPG

Punktowana również była liczba oszczędzających w SKO (po 2 punkty za każdą osobę). Tu najwięcej punktów uzyskała klasa IIB.

Można również było przeprowadzić lekcję na temat oszczędzania (scenariusze były dostępne u opiekuna SKO). To zadanie wykonały tylko klasy trzecie. Każda z nich otrzymała dodatkowo po 10 punktów. Klasa IIIB wraz z wychowawcą przeprowadziła lekcję na temat: "Karty (pieniądz elektroniczny)." Oto zdjęcia z tych zajęć:

lekcja1.JPGlekcja2.JPG

Nad każdą konkurencją czuwała komisja składająca się z trzech nauczycieli (którzy nie pełnią funkcji wychowawcy klas). Po podliczeniu wszystkich punktów, wyłoniliśmy zwycięzców.

Oto oni:

I miejsce - klasa IIIB,

II miejsce - klasa IIC,

III miejsce - klasa IIIC.

Wszyscy uczniowie z powyższych klas otrzymali upominki, które zostały przekazane przez Bank PKO BP. Oprócz tego klasa, która otrzymała największą ilość punktów ze wszystkich konkurencji, nie była odpytywana przez kolejne dwa dni.

Wszystkim uczestnikom GRATULUJEMY!

1
Dodaj Komentarz
  • 7
  • 13
  • 11
Komentarze