16.11.2011

"Kasozbieracz"

Konkurs na najoszczędniejszego ucznia naszej szkoły.

Od 1-go października bieżącego roku rozpoczeliśmy w naszej szkole konkurs na najoszczędniejszego ucznia tzw. "KASOZBIERACZA". Warunkiem uczestnictwa jest założenie książeczki SKO oraz systematyczne zbieranie oszczędności. Punktacja przyznawana jest za wielkość uzbieranej kwoty oraz ilość dokonywanych wpłat. Wygra ten, który uzyska największą liczbę punktów.

Pierwsze podsumowanie konkursu odbędzie się pod koniec pierwszego semestru (luty 2012r).

 

 

 

 

1
Dodaj Komentarz
  • 8
  • 6
  • 2
Komentarze