13.03.2018

Dzień liczby π!

Jest taka liczba, która ma swoje święto. To „pi” definiowana między innymi jako stosunek długości obwodu do średnicy koła. Jej urodziny przypadają co roku 14 marca. Dzień ten wybrano nieprzypadkowo – w Stanach Zjednoczonych datę tę zapisuje się jako 3.14 (najpierw miesiąc, potem dzień), a to przybliżenie liczby pi. Warto przypomnieć, ze dzień ten jest jednocześnie datą urodzin Alberta Einsteina. Pi, to jedyna liczba, która ma swoje święto. Po raz pierwszy Dzień Liczby Pi obchodzono w 1988 roku w San Francisco. Do dziś w Stanach Zjednoczonych cieszy się on dużą popularnością. Z tej okazji Amerykanie pieką okrągłe placki („pie” wymawia się podobnie do pi) i dyskutują o dziwnych właściwościach tej liczby.

  • Marzec, czternastego - dzień liczby  Pi - poznajcie się bliżej                    Liczba Pi powszechnie zapisywana za pomocą greckiej litery π od XIX wieku (symbol wprowadził w 1706 roku William Jones), jest stałą matematyczną, której dokładnej wartości nikt nie jest w stanie spamiętać.
  • Nawet komputer z gigantyczną pamięcią dyskową. Ponieważ Pi jest liczbą niewymierną. Czyli taką, której wartości ułamkowej nie da się zapisać za pomocą skończonej liczby cyfr, albo mówiąc inaczej nie można jej dokładnej wartości zapisać jako ilorazu dwóch liczb całkowitych. Udowodniono to dopiero w XVIII wieku. Pi jest także liczbą przestępną.

  • π
  • =3,14159265358979323846264338327950288419716939937510582097…
    i tak można w nieskończoność.
5
Dodaj Komentarz
  • 24
  • 6
  • 30
Komentarze