21.03.2021

Test Wiedzy SKO Termin i zasady

Drodzy Uczniowie zachęcamy do uczestnictwa w elektronicznym„Teście wiedzy SKO”Test ma charakter edukacyjny. Rozwiązanie testu pozwala na utrwalenie i potwierdzenie wiedzy zdobytej w ramach zajęć pod patronatem SKO, dot. m.in. finansów, zdrowego stylu życia, cyberbezpieczeństwa. 

Termin:
19-25 kwietnia 2021 r.
 
Formuła:
Test będzie miał formę elektroniczną. Uczniowie mogą rozwiązywać test w szkole lub w domu, pod okiem nauczyciela, innego dorosłego lub samodzielnie.
 
Test składa się z 10 pytań zamkniętych – typu: Prawda/ Fałsz lub „dokonaj wyboru” 1 spośród 4 odpowiedzi. Aby zaliczyć test, trzeba udzielić poprawnej odpowiedzi na minimum 7 z 10 pytań (istnieje możliwość powracania do błędnych odpowiedzi testu aż do uzyskania pozytywnego wyniku).
 
Zakres merytoryczny:
Pytania testowe zostały opracowane na podstawie specjalnie utworzonego sylabusa (https://www.pkobp.pl/klienci-indywidualni/dla-dzieci/sko-szkolne-kasy-oszczednosci/). Uczniowie, którzy zapoznają się z sylabusem oraz powtórzą wiedzę ze wskazanych w nim materiałów edukacyjnych SKO, powinni bez problemu otrzymać pozytywy wynik testu.
 
Grupy wiekowe oraz dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi:
Test będzie realizowany w kilku wersjach, dopasowanych do wieku uczestników:
• wersje testu dla klas 0-2, 3-4, 5-6,
• dzieci młodsze z danej szkoły (pięciolatkowie) oraz dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi rozwiązują test dla klas 0-2.
 
Zasady:
Test przeprowadzony zostanie na podstawie regulaminu („Zasady”), który można pobrać poniżej. Bardzo prosimy o zapoznanie się z tym dokumentem przed uruchomieniem testu. Regulamin będzie również dostępny na specjalnie utworzonej stronie z „Testem wiedzy SKO”.
 
>>>Zasady <<<
 
Każdy uczestnik, który wskaże co najmniej 70% poprawnych odpowiedzi, będzie miał możliwość pobrania dyplomu potwierdzającego zdobycie tytułu „Mistrza wiedzy SKO” :-).

 
W „Teście wiedzy SKO” mogą wziąć udział wszystkie dzieci, które nie ukończyły 13 r.ż. Również te, które nie posiadają konta SKO.

0
Dodaj Komentarz
  • 13
  • 0
  • 12