01.05.2011

„Dbamy o środowiSKO”

„Mamy tylko jedną Ziemię, a jej przyszłość zależy od każdego,

na pozór niewielkiego ludzkiego działania, zależy od każdego z nas”.

Florian Plit

 

RAPORT EKOLOGICZNY

 

Od lat w naszej szkole prowadzone są działania ekologiczne na szeroką skalę. Uczniowie, nauczyciele oraz rodzice angażują się  w różnorodne poczynania na rzecz ochrony środowiska. Zaowocowało to zdobyciem przez szkołę w 2010 roku I miejsca w województwie  w konkursie „SZKOŁA PRZYJAZNA ŚRODOWISKU”.

 

konkurseko640x480.jpg

 

Działania ekologiczne prowadzone w szkole:

 

EKO – PORZĄDKI

 • Coroczny udział w akcji „Sprzątanie Świata”
 • Chronimy kasztanowce – grabienie i palenie zaatakowanych chorobą liści
 • Tropimy dzikie wysypiska na terenie gminy Chociwel

ekoporzdkiSmall.jpg

EKO – SEGREGACJA ODPADÓW

 • Zbiórka puszek – 121,5 kg
 • Zbiórka zużytych baterii – 260 kg (w 2009 r. 400 kg)
 • Zbiórka tonerów i kartridży – masa: [MG]h 0,04306
 • Zbiórka plastikowych nakrętek – 40  worków
 • Nie wyrzucaj-zbiórka starych telefonów komórkowych – 85 szt.

 

surowcewtorneSmall.jpg


EKO – POMOC I TROSKA

 • Zbieramy koce, kołderki, karmę oraz pieniądze dla bezdomnych zwierząt – schronisko dla zwierząt w Stargardzie Szcz., Fundacja „Emir” dla ratowania Zwierząt Bezdomnych
 • Pomagamy zwierzętom przetrwać zimę – dokarmiamy zwierzęta leśne
 • Dokarmianie ptaków zimą – rozwieszamy karmniki, zakładamy ptasie stołówki
 • Pomagamy w zarybianiu jeziora Starzyc
 • Uczestniczymy co roku w sadzeniu lasu
 • Ukwiecamy klasy i korytarz

 

 

ekopomocSmall.jpg

 

 

zarybianieSmall.jpg

 

 

Sadzenielasu1Small.jpg

 

EKO – EDUKACJA

 • Wycieczka do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Długoszynie – udział w warsztatach, których celem było podniesienie świadomości ekologicznej uczestników spotkania oraz wykształcenie nawyku segregacji odpadów
 • Przygotowanie ulotek na temat segregacji odpadów
 • Przygotowujemy gazetki ścienne w klasach i na korytarzach (chronimy lasy przed pożarami, sprzątamy i segregujemy śmieci, poznajemy chronione gatunki flory i fauny itp.
 • Czytamy czasopisma o tematyce proekologicznej ( m.in. Brawo Bank nr. 2 poświęcony ochronie środowiska)
 • Słuchaliśmy audycję radiową z cyklu Słuchaj-Kalkuluj-Oszczedzaj o ochronie dóbr natury (wody, lasów, energii)
 • Cyklicznie spotykamy się z przyjaciółmi przyrody – leśnikami
 • Uczestniczymy w prelekcjach na temat ochrony środowiska
 • Zorganizowaliśmy Eko – wywiadówki dla rodziców. Na zajęciach warsztatowych rodzice musieli się wykazać znajomością zasad segregowania śmieci, zredagować notatkę prasową argumentującą konieczność segregacji
 • W październiku obchodzimy „Święto Drzewa” – organizujemy apele, sadzimy krzewy lub drzewa przy szkole
 • Najmłodsi wykonali zielniki liści drzew rosnących w najbliższej okolicy - spotkanie z leśnikiem, który w ciekawy sposób zaznajomił dzieci  ze   znaczeniem drzew w  życiu człowieka, pokazał prezentację multimedialną
 • Włączyliśmy się do akcji „Godzina dla Ziemi” – rozdawaliśmy przygotowane wcześniej ulotki

 

Dugoszyn2Small.jpg

 

ekowywiadwkaSmall.jpg

 

EKO – KONKURSY I FESTIWALE

 • „Ekologiczna maskotka” – wykonanie maskotki z materiałów odpadowych
 • „Magnetyczna plakietka” – wykonanie plakietki promującej troskę o naszą planetę
 • „EKO-komiks” – wykonanie komiksu
 • „Mamy rady na odpady” – wykonanie plakatów przez wszystkie klasy I-VI
 • „Wierszem i prozą” – konkurs pisania wierszy, opowiadań i baśni o segregacji odpadów
 • „Kalendarz ekologiczny” – wykonanie kalendarza z rysunkami o tematyce ekologicznej, wykorzystanie materiałów odpadowych (np. folii bąbelkowej)
 • „Polska przyroda” oraz turniej „Jeden z dziewięciu” - konkurs znajomości polskiego środowiska, ochrony gatunków
 • „Festiwal Piosenki Ekologicznej” – śpiewamy piosenki chwalące  piękno naszej ziemi, troszczenie się o nią

 

maskotka1Small.jpg

 

EKO – IMPREZA ŚRODOWISKOWA

 • Przemarsz korowodu z hasłami proekologicznymi
 • Program artystyczny – młodzi artyści tańczyli, śpiewali, mówili o konieczności myślenia i działania w obronie czystości naszego  otoczenia
 • Oglądanie wystawy maskotek ekologicznych, ekotoreb, komiksów, plakatów
 • Czytanie wierszy, opowiadań nagrodzonych w konkursach
 • Zabawy rodzinne – m.in. segregacja  odpadów , taniec na torbie od śmieci, obieranie ziemniaków
 • Pokaz mody ekologicznej „Trashfashion” – wybór miss publiczności

 

imprezarodowiskowaSmall.jpg

 

EKO – LOGICZNY STYL ŻYCIA

 • Promujemy ekologiczne zakupy; sprawdzamy etykietki na opakowaniach, wybieramy torby papierowe lub płócienne
 • Uprawiamy rzeżuchę i szczypiorek w klasie i w domu
 • Uczestniczymy w kampanii społecznej „5 porcji warzyw, owoców lub soku”, której celem jest propagowanie zdrowej, diety – bogatej w warzywa, owoce oraz soki
 • Uczestniczymy w wycieczkach pieszych po najbliższej okolicy (m.in. Iński Park Krajobrazowy - góra Głowacz)
 • Uczymy się ekologicznych postaw: napraw zanim kupisz nowy produkt, unikaj zbędnych opakowań, przekaz niepotrzebne rzeczy do ponownego wykorzystania

 

 

 

EKO – WSPÓŁPRACA Z:

 • Celowym Związkiem Gmin R-XXI w Nowogardzie
 • Urzędem Miejskim w Chociwlu
 • Nadleśnictwem Dobrzany
 • Fundacją „Emir”
 • Schroniskiem dla zwierząt w Stargardzie Szczecińskim
 • Kołem myśliwskim „Ryś”
4
Dodaj Komentarz
 • 11
 • 5
 • 6
Komentarze