31.01.2020

Ważne daty z historii SKO

 

Hej! Dziś przypomnę Wam o najważniejszych wydarzeniach w historii SKO, które miały miejsce na przestrzeni ostatnich 85 lat.

 

 

14.01.1935r.-Szkolne Kasy Oszczędności zostały oddane pod kuratelę Pocztowej Kasy Oszczędności(dzisiejszego PKO Banku Polskiego). Datę uznaje się za początek SKO w Polsce.

 

1950r.- Pocztowa Kasa Oszczędności zmienia nazwę na dzisiejszą Powszechną Kasę Oszczędności.

 

1957/1958r.- Międzyszkolny konkurs "Sztafeta Oszczędnych", w którym uczestniczyło pół miliona dzieci. 

 

1958r.- Wprowadzenie srebrnych i złotych odznak honorowych dla nauczycieli opiekujących się Szkolnymi Kasami Oszczędności.

 

od 1958r.- Wydawano gazetkę ścienną "Wiadomości SKO".

 

1959/1960r.- Ogólnopolski konkurs "Olimpiada Oszczędnych", w której udział wzięło ponad milion dzieci.

 

1963r.- Rekordowy rok. Do SKO należało wtedy prawie 24tys. szkół(czyli 82% wszystkich ówczesnych szkół).

 

1987r.- Organizowanie Szkolnych Kas Oszczędności zostało po raz pierwszy wpisane do statutu PKO jako jedna z czynności realizowanych przez bank.

 

1999r.- Prowadzenie SKO zostało zdefiniowane w statucie Banku PKO.

 

2010r.- Spadek liczby oszczędzających szkół do 1,8tys. 

 

2010r.- Podjęcie decyzji o rewitalizacji SKO przez PKO BP.

 

2010/2011r.- Wprowadzenie SKO do internetu.

 

2011r.- Powstanie platformy www.szkolneblogi.pl.

 

13.12.2011r.- Nagroda "Złoty Orzeł"dla PKO BP m.in. za identyfikację wizualną PKO i SKO.

 

2012r.- Wprowadzenie trzech rodzajów kont: SKO Konto dla Ucznia; SKO Konto dla Rady Rodziców; SKO Konto dla Szkoły.

 

2012r.- Kampania reklamowa z Szymonem Majewskim "Poznaj moc oszczędzania z SKO".

 

16.10.2012r.- PKO Bank Polski został laureatem nagrody Kapituły VII Kongresu Gospodarki Elektronicznej w kategorii "Projekt Roku"(za projekt Szkolnych Kas Oszczędności).

 

10.04.2013r.-Nagroda dla PKO BP za "Najbardziej Innowacyjny Bank w 2012r." za nową ofertę Szkolnych Kas Oszczędności

 

08.12.2014r.- PKO BP nagrodzone "Złotym Laurem Biznesu" m.in. za rewolucyjne zmiany w Szkolnych Kasach Oszczędności. 

 

13.10.2015r.- Szkolne Kasy Oszczędności uznane za "Inicjatywę Edukacyjną Roku".

 

02.12.2015r.- PKO BP nagrodzony w konkursie "Ludzie i Instytucje Rynku Finansowego 2015" za edukację finansową najmłodszych oraz prowadzenie SKO wśród dzieci i młodzieży.

23
Dodaj Komentarz
  • 12
  • 11
  • 9
Komentarze