24.01.2023

Historia SKO cz.4

24.01.2023r.

Majowe świętowanie - Szkolne Blogi

Dziś rok 1936 - 1939. - Jak potyczyła się historia...

2. Pół miliona uczniów (1936-1939)

W roku szkolnym 1934/1935, a więc pierwszym z kuratelą PKO, do SKO przystąpiło ponad 5,5 tys. szkół, a książeczki oszczędnościowe otworzyło prawie pół miliona uczniów. Do wybuchu II wojny światowej w SKO uczestniczyło już blisko 14 tys. szkół i ponad milion uczniów. Jak donoszą kroniki szkolne z tamtego okresu, dla dyrektorów szkół punktem honoru było stworzenie szkolnej kasy oszczędności. PKO wspierała działania szkół uczestniczących w SKO, m.in. przekazywała materiały dydaktyczne, poradniki dla nauczycieli, czasopisma dla młodzieży ("Młody Obywatel"), a ponadto organizowała konkursy z atrakcyjnymi nagrodami. Prowadzenie SKO było ważnym elementem edukacji społecznej w rodzącej się po latach zaborów państwowości polskiej. Dynamiczny rozwój SKO zahamował wybuch wojny.

Skarbonka SKO 1936r. 

img

 Książeczka SKO 1936r. 

img

9
Dodaj Komentarz
  • 1
  • 2
  • 6
Komentarze