14.11.2019

O szkole w Białobrzegach

Krótka historia naszej szkoły.

 

 

Znalezione obrazy dla zapytania szkoła podstawowa w białobrzegach augustów

Historia szkoły sięga czasów dość odległych, powstała ona bowiem zaraz po wyzwoleniu w 1945r.

            Początkowo była to szkoła o jednym nauczycielu, od roku 1954 –o dwu, później o trzech i wreszcie od 1958r. – o czterech nauczycielach.

W trudnych warunkach lokalowych trwała praca w ciągu dnia z dziećmi, a wieczorem z dorosłymi. Szkoła likwidowała w przyspieszonym tempie przeżytki analfabetyzmu z okresu minionego.

            Początkowo szkoła mieściła się w budynkach prywatnych a następnie w budynku Gromadzkiej Rady Narodowej. Małe sale i brak korytarza nie odpowiadały jednak wymogom szkoły. Podjęto więc decyzję budowy nowej szkoły.

Powstała ona jako Pomnik Tysiąclecia Państwa Polskiego – a została zbudowana społecznym nakładem Wojewódzkiego Zarządu Przedsiębiorstwa Budownictwa Terenowego w Białymstoku oraz miejscowej ludności. Budowa szkoły trwała krótko – zaledwie kilka miesięcy. Czynem społecznym wykonano szybko dokumentację techniczną. Ludność nie czekając na załatwienie formalności zwoziła żwir, piasek, niwelowała teren. W lutym 1959r. Przedsiębiorstwo Budownictwa Terenowego w Augustowie przejęło obowiązek inwestowania i  budowy szkoły. Aby podkreślić fakt, że jest to szkoła pomnik zaproponowano nadanie jej imienia bohatera narodowego – Gen. Ignacego Prądzyńskiego. W kronice szkoły z tego okresu czytamy „Celem podkreślenia faktu, że jest to szkoła – pomnik zaprojektowano nadanie jej imienia bohatera narodowego z okresu powstania listopadowego Gen. I. Prądzyńskiego, którego życie i praca związane były z terenem pow. Augustowskiego. To jego dziełem była także między innymi śluza w Białobrzegach.

13 kwietnia 1960r. Kierownictwo Szkoły Podstawowej w Białobrzegach otrzymało pismo z Ministerstwa Oświaty informujące, że pełna nazwa szkoły brzmi: Szkoła Podstawowa im. Gen. I. Prądzyńskiego w Białobrzegach.

        21 maja 1960 r. komisja dokonała odbioru nowo wybudowanej szkoły, a 4 czerwca 1960 r. odbyło się uroczyste przekazanie szkoły do użytku. W kronice szkoły czytamy: „Na uroczystość otwarcia szkoły przybyła młodzież ze szkół w Augustowie, Żarnowie, Sztabinie, Gabowych Grądach i z Kolnicy. Przybyli przedstawiciele  władz administracyjnych i oświatowych a także licznie uczestniczyli w uroczystości mieszkańcy Białobrzegów i okolicznych wsi. Tego dnia odsłonięto tablicę pamiątkową, która dalej mieści się na budynku szkolnym.

 I tak od 5 czerwca 1960 r. Szkoła Podstawowa w Białobrzegach rozpoczęła pracę w nowych warunkach lokalowych. W ciągu 62 lat istnienia szkoła zawsze tętniła i tętni życiem. Zmieniała się jedynie kadra kierownicza i nauczycielska a mury szkolne opuściło setki absolwentów. Wielu z nich ukończyło studia wyższe i dziś piastują odpowiedzialne stanowiska. Wielu znalazło pracę w przemyśle, handlu i innych gałęziach gospodarki. Znaczna część związała swoje życie z rolnictwem i pozostała w rodzinnych wsiach.

            Kolejna ważną datą w historii szkoły jest 10 czerwiec 1996r. w tym  dniu odbyło się zebranie rady pedagogicznej i rodziców, na którym zgłoszono wniosek, aby szkoła posiadała sztandar, który uświetniałby uroczystości szkolne. Wniosek został jednogłośnie poparty przez zebranych. Powołano Społeczny Komitet Wykonania Sztandaru, który podjął się realizacji tego zadania. Główną siłą napędową całego przedsięwzięcia był ówczesny wójt gm. Augustów p. Eugeniusz Simson. Głównym sponsorem sztandaru naszej szkoły został Dyrektor Okręgowej Gospodarki Wodnej w Warszawie p. Czesław Kowalski, który w liście skierowanym do Rady Pedagogicznej napisał o uroczystości:

 „Serdecznie dziękuję za prawdziwą lekcję historii i patriotyzmu w czasie ceremonii poświęcenia sztandaru szkoły. Przygotowana przez nauczycieli inscenizacja w wykonaniu uczniów, chóralny śpiew, solistka Ave Maria, dostarczyły niezapomnianych wrażeń. Jestem pełen uznania dla nauczycieli za ich pracę i serce włożone w przygotowanie tej uroczystości, izby pamięci oraz przybliżenie dzieciom patrona szkoły”.

            Uroczystość ta odbyła się 11 października 1997r. a pamiątką po niej jest tablica na ścianie frontowej szkoły oraz obelisk przed szkołą, zbudowany z bloków pochodzących ze śluzy w Sosnowie.

W niespełna rok po tej uroczystości z inicjatywy Rady Pedagogicznej i Komitetu Rodzicielskiego rozpoczęto starania o rozbudowę szkoły i sali gimnastycznej. Ta idea została gorąco poparta przez władze samorządowe i oświatowe w osobach ówczesnego wójta p.  Eugeniusza Simsona, ówczesnego sekretarza gminy, a obecnego wójta p. Zbigniewa Buksińskiego, dyr. Zespołu Obsługi Ekonomicznej Szkół gm. Augustów

 p. Ryszarda Dobrowolskiego i ówczesnego kuratora oświaty – p. Wiesława Różańskiego oraz rodziców. Byli to rodzice uczniów ze wsi Osowy Grąd i Gliniski to oni przekazali pierwsze materiały na nową szkołę w postaci drewna. Po załatwieniu wszystkich formalności w czerwcu 1999r. firma budowlana p. Bronisława i Krystyny Kotwiców rozpoczęła prace budowlane. Ze starej szkoły pozostało niewiele a faktycznie tylko mury. Byliśmy pełni obaw czy rok szkolny 1999/2000 rozpoczniemy 1 września. I udało się. Wprowadziliśmy się do wyremontowanych pomieszczeń na parterze a na piętrze oddano do użytku dwie sale dla nowo powstałego gimnazjum. Prace budowlane trwały nadal. Zakończono je w październiku 2000r. Wybudowano piękną salę gimnastyczną nowe klasy, jasne korytarze, zaplecze gospodarcze i sanitarne. Nikomu się nawet nie śniło, że w tak szybkim tempie powstanie nowy piękny obiekt.

Ale przecież marzenia są po to by je realizować i tak też było w naszym przypadku. Dzień 21 października 2000r. to jeden z najszczęśliwszych dni w historii szkoły. W tym dniu uroczyście została oddana do użytku rozbudowana szkoła wraz z salą gimnastyczną. Pani Krystyna Łukaszuk – ówczesny wojewoda podlaski powiedziała na uroczystości: „Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Białobrzegach mogły poszczycić się nie tylko nowym obiektem, ale przede wszystkim dotychczasowymi osiągnięciami w licznych imprezach sportowych, spartakiadach i konkursach. W okresie reformowania naszej oświaty fakt oddania tak nowoczesnego obiektu napawa dumą i wielkim zadowoleniem. Świadczy też o tym, że wspólny trud i wysiłek dają wymierne korzyści.

            Od 1 września 2002r. do 31 sierpnia 2017r. tworzyliśmy Zespół Szkół, który przejął tradycję Szkoły Podstawowej w tym hymn i imię szkoły. Od 1 września 2017r. jesteśmy Szkołą Podstawową im. Gen. Ignacego Prądzyńskiego w Białobrzegach.

EJM

3
Dodaj Komentarz
 • 0
 • 8
 • 13
Komentarze
 • Ela - SKO w Michałowie
  Ela - SKO w Michałowie
  95.51.xxx.xxx
  2019-11-22 22:50 | Temat: sko
  ODPOWIEDZ

  Witamy! Nasza szkoła mieści się w pobliskim Michałowie - może uda nam się nawiązać jakąś współpracę:) Na naszym terenie jest nas niewiele. Pozdrawiamy.

 • Natolin
  Natolin
  79.191.xxx.xxx
  2019-11-19 15:26 | Temat: sko
  ODPOWIEDZ

  Witamy!! Witamy i do blogowania zapraszamy!!!

 • SzkolneBlogi
  SzkolneBlogi
  194.242.xxx.xxx
  2019-11-14 16:16 | Temat: Lokatka
  ODPOWIEDZ

  Dziękuję za przybliżenie nam historii szkoły :)
  I serdecznie witam w naszej blogowej społeczności :)
  Pozdrawiam