21.06.2019

Matematyczny Pitagoras

Najstarsi członkowie SKO  Julia Cyrzan i Julia Malek  reprezentowały 6 lutego 2019r. naszą placówkę   w IV powiatowym konkursie matematyczno - ekologicznym "Matematyczny Pitagoras”.

Konkurs odbył się w Kamienicy Królewskiej.

Główny cel konkursu to upowszechnianie i uatrakcyjnianie wiedzy matematycznej i ekologicznej wśród uczniów.