21.06.2019

Lekcje przedsiębiorczości z udziałem dyrektora Banku PKO BP

13 czerwca 2019r. w SP Borzestowo Pani Halina Mielewczyk, dyrektor oddziału 1 w Sierakowicach przeprowadziła w trzech grupach lekcje przedsiębiorczości.

Pierwsza lekcja odbyła się w klasach I-III a temat to „Podejmij wyzwanie – oszczędzaj” W trakcie zajęć uczniowie przypomnieli sobie, na czym polega oszczędzanie. Do tego celu wykorzystany został piękny wiersz Jana Brzechwy "Rozrzutny wróbel". Dzieci doskonaliły umiejętności racjonalnego gospodarowania pieniędzmi, planowania dochodów i wydatków. Dowiedzieli się jak oszczędzać na cele krótko- i długoterminowe i inwestować. Tworzyli również własne plany oszczędzania w określonym czasie.