01.11.2014

Europejska Odznaka Jakości

Europejska Odznaka Jakości

europejskaodznakajakoci.jpg

Nasza szkoła otrzymała Europejską Odznakę Jakości

eTwinning za wspaniałą pracę w projekcie eTwinning

"Mission into the Future: a questfor sustainability".

Oznacza to, że praca naszych uczniów, nauczycieli

i szkoły została oceniona jako reprezentująca najwyższy europejski poziom.

Projekt jest wybitny w następujących obszarach:

(1) Innowacja pedagogiczna

(2) Integracja z programem nauczania

(3) Komunikacja i wymiana informacji pomiędzy szkołami partnerskimi

(4) Współpraca pomiędzy szkołami partnerskimi

(5) Wykorzystanie technologii

(6) Rezultaty, wpływ i dokumentacja

59
Dodaj Komentarz
  • 12
  • 7
  • 9
Komentarze