26.01.2017

"Bezpieczny Internet"

Znalezione obrazy dla zapytania dzien bezpiecznego internetu 2017

Zapraszamy SKO - wiczów do aktywnego udziału w projekcie

"Bezpieczny Internet" związanego z obchodami w całej Europie DBI.

* konkurs plastyczny dla uczniów klas I-III

pt."BDI - EKSPERTEM BEZPIECZEŃSTWA ZOSTAŃ I TY" 

* konkurs na plakat dla uczniów klas IV-V

pt."MOJE PRAWA I OBOWIĄZKI W INTERNECIE" 

* konkurs dla uczniów klas VI na prezentację multimedialną

pt."KORZYŚCI I ZAGROŻENIA ZWIĄZANE Z INTERNETEM"

oraz plakat "NETYKIETA" - 

* konkurs polonistyczny na rymowankę lub wiersz

o bezpiecznym korzystaniu z Internetu 

PRACE NALEŻY ODDAWAĆ DO KOŃCA STYCZNIA!
WYNIKI KONKURSU - 7 LUTEGO (DZIEŃ BEZPIECZNEGO INTERNETU)!

Z A P R A S Z A M Y  D O  U D Z I A Ł U!!

21
Dodaj Komentarz
  • 13
  • 21
  • 0
Komentarze